Podanie o nie skreślenie z listy studentów wzór

17 

Podanie o nie skreślenie z listy studentów kierowane jest do dziekana danego wydziału. Inne nazwy tego pisma to również: podanie o uchylenie decyzji o skreśleniu z listy studentów, prośba o ponowne wpisanie na listę studentów, czy odwołanie od skreślenia z listy studentów. 

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Jak odwołać się od decyzji o skreśleniu z listy studentów?

Student może zostać skreślony z listy studentów z wielu powodów. Najczęściej ma to związek z nie zaliczeniem egzaminów w terminie pierwszym i w terminie poprawkowym. Inne przyczyny skreślenia z listy to bardzo niska frekwencja na zajęciach obowiązkowych, czy też całkowite nie przystąpienie do egzaminów.

Poza tym, student może zostać wydalony z uczelni również za złamanie regulaminu, na przykład za nieopłacenie czesnego, czy za niezłożenie pracy dyplomowej w terminie. Niezależnie od przyczyny skreślenia studenta z listy, ten zawsze ma prawo odwołać się od takiej decyzji do dziekana swojego wydziału. W odwołaniu może przyjąć natomiast jedną z dwóch strategii:

  • podważenie zasadności decyzji o wykreśleniu go z listy,
  • wyjaśnienie swojego przewinienia.

Co ważne, podanie o nie skreślenie z listy studentów powinno zawierać również prośbę o ponowne wpisanie studenta na listę, ponieważ nawet pozytywnie rozpatrzone odwołanie nie sprawi, że student automatycznie zostanie ponownie wpisany na listę studentów. 

Jak napisać podanie o nie skreślenie z listy studentów?

Jak zostało wspomniane, wniosek o nie skreślenie z listy studentów należy kierować do dziekana swojego wydziału. Pismo ma więc charakter formalny i musi zawierać co najmniej dane identyfikacyjne studenta, dane dziekana oraz oznaczenie decyzji o skreśleniu z listy studentów.

W tym przypadku uzasadnienie podania będzie obowiązkowe. Należy też przygotować je bardzo starannie, ponieważ to od przedstawionych argumentów zależeć będzie, jaką decyzję podejmie dziekan. Jeśli student chce podważyć zasadność skreślenia go z listy, powinien powołać się na odpowiednie przepisy, które zostały naruszone oraz przedstawić dowody na swoje twierdzenia.

Natomiast w przypadku, kiedy student zgadza się z decyzją o skreśleniu z listy, ale chce prosić o jej anulowanie, powinien wyjaśnić przyczyny swoich zaniedbań, odwołując się do sytuacji prywatnej, np. braku czasu na naukę z powodu ciężkiej choroby, konieczności podjęcia pracy zarobkowej, sprawowania opieki nad członkiem rodziny, itd.

Jak złożyć podanie o nie skreślenie z listy studentów?

Prośba o nieskreślenie z listy studentów musi przyjmować formę pisemną. Student może złożyć ją osobiście w dziekanacie lub przesłać listem poleconym.

Do podania warto dołączyć dokumentację, która potwierdza przytoczone w piśmie argumenty, np. zaświadczenie lekarskie, kartę leczenia szpitalnego, zaświadczenie od pracodawcy – w zależności od okoliczności sprawy.

Należy pamiętać, aby w treści dokumentu uwzględnić nie tylko swoje dane osobowe, ale również dane kontaktowe. Dzięki temu pracownicy dziekanatu będą w stanie sprawniej przekazać studentowi informację o sposobie rozpatrzenia pisma przez dziekana. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Podanie o nie skreślenie z listy studentów wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Podanie o nie skreślenie z listy studentów wzór

Aktualizacja: 2023-05-18

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 125

Podanie o nie skreślenie z listy studentów wzór
Podanie o nie skreślenie z listy studentów wzór
17