Odwołanie od decyzji o skreśleniu z listy studentów wzór

17 

Chociaż decyzję o skreśleniu studenta z listy podejmuje dziekan, to odwołanie od tej decyzji student powinien kierować do rektora – za pośrednictwem dziekana.

W większości przypadków ma na to 14 dni, licząc od dnia otrzymania decyzji o skreśleniu. Dokładne zasady postępowania w takich przypadkach musi określać regulamin uczelni. 

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Jak odwołać się od decyzji o skreśleniu z listy studentów?

Student może zostać skreślony z listy, kiedy łamie regulamin uczelni. Dotyczy to między innymi:

  • bardzo niskiej frekwencji, która prowadzi do niedopuszczenia studenta do egzaminów,
  • niezaliczenia w terminie pierwotnym i poprawkowym sesji egzaminacyjnej,
  • niezłożenia w terminie pracy dyplomowej.

O wydaleniu studenta z uczelni dziekan może zdecydować również w innych okolicznościach, na przykład z powodu oszukiwania na egzaminach. Po otrzymaniu decyzji o skreśleniu z listy student ma prawo odwołać się od skreślenia do rektora uczelni, za pośrednictwem dziekana.

W tym celu musi przygotować odpowiednie pismo i przedłożyć je w dziekanacie – osobiście lub listownie. Warto pamiętać, że decyzja podjęta przez rektora będzie ostateczna, zatem odwołanie należy sporządzić bardzo skrupulatnie. 

Jak uzasadnić odwołanie od skreślenia z listy studentów?

Student może podważyć decyzję o skreśleniu go z listy na dwa sposoby. Po pierwsze, ma prawo wykazać, że decyzja ta została podjęta w sposób niezgodny z przepisami, w tym zwłaszcza z naruszeniem regulaminu uczelni. Po drugie, może również wskazać na fakt, że decyzję o skreśleniu go z listy podjęto niesłusznie.

W tym przypadku student musi wytłumaczyć się ze swoich zaniedbań, podając ważne powody, które nie pozwoliły mu wypełnić studenckich obowiązków. Najczęściej będą to kwestie związane z życiem prywatnym i rodzinnym jak:

  • konieczność podjęcia pracy zawodowej z uwagi na złą sytuację finansową,
  • konieczność sprawowania opieki nad członkiem rodziny (chorym, niepełnosprawnym),
  • brak możliwości złożenia pracy dyplomowej w terminie z powodu braku dostępu do materiałów źródłowych, 
  • brak czasu na naukę spowodowany złym stanem zdrowia, hospitalizacją, wypadkiem losowym. 

Uzasadnienie odwołania jest niezwykle istotne, ponieważ to na tej podstawie rektor podejmie decyzję o ewentualnym cofnięciu skreślenia studenta z listy. Do dokumentu warto dołączyć więc dokumenty, które potwierdzą przytoczone argumenty.

Odwołanie od skreślenia z listy, czy prośba o ponowne wpisanie na listę?

Student skreślony z listy może podjąć dwa działania: odwołać się od decyzji dziekana lub napisać prośbę o przywrócenie go na listę. Pierwsze pismo to sposób na skorzystanie z praw, które przysługują każdemu studentowi.

Jeśli odwołanie zostanie rozpatrzone pozytywnie, student wróci na uczelnię i będzie mógł kontynuować pobieranie nauki po dopełnieniu niezbędnych formalności, np. po wniesieniu podania o przesunięcie terminu na złożenie pracy dyplomowej.

W przypadku pisma z prośbą o ponowne wpisanie na listę sytuacja wygląda jednak zupełnie inaczej. Taki dokument oznacza, że student uznaje decyzję o skreśleniu i prosi o przywrócenie go na listę, a to może wiązać się z koniecznością uiszczenia odpowiedniej opłaty. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Odwołanie od decyzji o skreśleniu z listy studentów wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Odwołanie od decyzji o skreśleniu z listy studentów wzór

Aktualizacja: 2023-05-18

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 127

Odwołanie od decyzji o skreśleniu z listy studentów wzór
Odwołanie od decyzji o skreśleniu z listy studentów wzór
17