Negatywna ocena pracownika – przykład

17 

Ocena pracownika może być zarówno pozytywna, neutralna, jak i negatywna. Na podstawie negatywnej oceny pracy pracownika przełożony powinien przygotować dla niego tak zwany plan naprawczy.

Wielokrotnie otrzymana ocena negatywna może stanowić także podstawę zwolnienia pracownika, jeśli ten nie podejmuje starań w celu poprawy jakości świadczonej pracy. 

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Jaki jest cel sporządzenia oceny pracownika?

Ocenę pracownika pracodawca przygotowuje najczęściej na wniosek, po zakończeniu stosunku pracy. Jednak w wielu firmach pracownicy podlegają takiej ocenie również cyklicznie. Ocena pracy pracownika dotyczy osiąganych przez niego wyników, a także realizacji celów przedsiębiorstwa.

Wyniki ocen wykorzystuje się między innymi do:

 • podziału budżetu wynagrodzeń – przydzielania podwyżek, premii, nagród,
 • wprowadzania zmian w strukturze organizacyjnej – zwolnień, degradacji, awansów,
 • planowania rozwoju pracownika. 

Warto podkreślić, że negatywna ocena pracownika nie powinna demotywować, czy stanowić dla osoby zatrudnionej groźby zwolnienia dyscyplinarnego. Jej główną rolą jest wskazanie pracownikowi tych obszarów, z którymi ma on problemy i nad którymi powinien pracować.

Negatywna ocena stanowi także podstawę opracowania planu naprawczego dla pracownika, czyli zaplanowania szkoleń czy kursów, które pozwolą pracownikowi podnieść jakość pracy.

Dopiero w przypadku, kiedy pracownik nie reaguje na negatywne oceny i nie stara się poprawić swoich wyników, kolejna ocena negatywna może stanowić podstawę zwolnienia. 

Co należy uwzględnić w negatywnej ocenie pracownika?

Negatywna ocena pracownika – jak ocena pozytywna i neutralna – powinna zawierać przede wszystkim dane osobowe pracownika, opis jego kompetencji i umiejętności, a także ocenę stopnia realizacji zlecanych pracownikowi zadań.

Zawartość oceny pracy zależna jest między innymi od funkcji, jaką pracownik pełni w firmie i jakie stanowisko zajmuje. Ocena okresowa musi zawierać także uzasadnienie – szczególnie w przypadku, gdy jest negatywna.

W takim uzasadnieniu przełożony może wziąć pod uwagę między innymi:

 • znajomość obowiązujących w miejscu pracy zasad i stosowanie ich w praktyce,
 • terminową realizację zadań,
 • organizację pracy pracownika,
 • postawę etyczną pracownika,
 • umiejętności w zakresie obsługi urządzeń, 
 • wiedzę specjalistyczną,
 • znajomość języków obcych,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętności negocjacyjne,
 • chęć podnoszenia kwalifikacji,
 • samodzielność,
 • sposób zarządzania informacjami,
 • sposób zarządzania zasobami przedsiębiorstwa.

Negatywna opinia pracownika a plan naprawczy

Jak zostało wspomniane, negatywna opinia pracownika powinna stanowić podstawę sporządzenia planu naprawczego, czyli planu działania, który pozwoli osiągnąć konkretny cel – np. podwyższyć wyniki sprzedaży pracownika.

Taki plan pracodawca powinien przygotować wraz z pracownikiem. Dokument musi uwzględniać opis dotychczasowych wyników pracownika, pożądany rezultat wdrożenia planu naprawczego, a także sposób realizacji planu naprawczego wraz ze wskazówkami dla pracownika.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Negatywna ocena pracownika – przykład”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Negatywna ocena pracownika - przykład

Aktualizacja: 2023-05-03

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 124

Negatywna ocena pracownika - przykład
Negatywna ocena pracownika - przykład
17