Ocena pracownicza – przykłady

17 

Ocena pracownicza najczęściej sporządzana jest przez przełożonego w porozumieniu z samym pracownikiem (po rozmowie, ankiecie). Jej rolą jest między innymi funkcja informacyjna, czyli wskazanie mocniejszych i słabszych stron pracownika.

Opinia informuje o tym, jak osoba zatrudniona radzi sobie w firmie, dlatego może stanowić podstawę ewentualnej zmiany stanowiska, awansu, degradacji czy opracowania planu naprawczego. 

Opis
Informacje o dokumencie

Jakie funkcje pełni ocena pracownicza?

Poza podstawową funkcją informacyjną ocena pracownicza pełni także funkcję:

 • motywacyjną (pracownik jest bardziej zmotywowany do pracy, kiedy wie, że jego działania podlegają ocenie), 
 • rozwojową (pomaga pracownikowi doskonalić się zawodowo i osiągać kolejne stopnie kariery),
 • edukacyjną (pozwala wpajać pracownikowi wartości firmy).

Zasadniczo ocena pracownicza stanowi narzędzie efektywnego zarządzania kadrą pracowników. Pozwala wyodrębnić mocniejsze i słabsze strony pracownika, wskazując, z czym ma największe problemy.

Dzięki temu osoba zatrudniona może doskonalić się zawodowo. Ocena pracownicza jest równie ważna dla przełożonego, co i dla samego pracownika.

Przedsiębiorca na podstawie takiej oceny może odkryć, którzy pracownicy mają największy potencjał, kto zasłużył na nagrodę w postaci premii czy awansu, a którego pracownika warto objąć programem naprawczym, czyli posłać na dodatkowy kurs czy szkolenie. 

Jakie są rodzaje ocen pracowniczych?

Oceny pracownicze dzieli się ze względu na to, z ilu perspektyw są one przygotowywane. Najprostsza jest ocena 90 stopni, czyli ocena sporządzana przez samego pracodawcę – bardzo stronnicza, zatem coraz mniej popularna.

Kolejna to ocena 180 stopni, czyli ocena dokonana przez przełożonego połączona z samooceną pracownika – jest stosowana najczęściej. Istnieje także ocena 270 stopni, składająca się z oceny przełożonego, pracownika i współpracowników, czy ocena 360 stopni, w której opinię wyrażają także podwładni pracownika zarządzającego kadrą.

Ocena pracownika 360+ stopni obejmuje dodatkowo ocenę klientów firmy. 

Jakie informacje może uwzględniać ocena pracownicza?

Przykładowe oceny pracownicze mogą znacząco różnić się w zależności od tego, jakie stanowisko obejmuje dana osoba w firmie. Najczęściej w ramach oceny uwzględnia się jednak takie kryteria jak:

 • jakość i efektywność wykonywanych zadań,
 • samodzielność i odpowiedzialność za swoją pracę,
 • planowanie i organizacja pracy,
 • współpraca i komunikacja zespołem,
 • współpraca i komunikacja z przełożonym,
 • własny rozwój pracownika, 
 • otwartość na zmiany i naukę,
 • terminowość realizacji zadań,
 • zaangażowanie i własna inicjatywa.

Takie kryteria są stosunkowo uniwersalne. W niektórych przypadkach ocena powinna uwzględniać także na przykład umiejętności negocjacyjne, czy kontakt z klientami lub kontrahentami.

W ocenie pracowniczej należy odnieść się zatem między innymi do umiejętności pracownika, jego wiedzy, doświadczenia, ale także stosunku do podwładnych i przełożonego, relacji ze współpracownikami, a nawet tak istotnych cech charakteru jak samodyscyplina, punktualność, czy staranność.

Tytuł dokumentu: Ocena pracownicza - przykłady

Aktualizacja: 2023-07-13

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 127

Ocena pracownicza - przykłady
Ocena pracownicza - przykłady
17