Przykładowa ocena pracownika samorządowego – wzór

17 

Pracownik samorządowy to między innymi urzędnik, geodeta, architekt, specjalista ds. finansowych i tak dalej. Terminem tym określa się wszystkich pracowników zatrudnionych w jednostce samorządu terytorialnego, czyli gminy, powiatu lub województwa.

Pracownicy samorządowi podlegają ocenie okresowej, która jest obowiązkowa i zawsze przyjmuje formę pisemną. 

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Jaki jest cel sporządzenia oceny pracownika samorządowego?

Ocenę pracy pracownika samorządowego ustala się w takim samym celu, jak ocenę pracy każdego innego pracownika, czyli przede wszystkim po to, aby określić efektywność i jakość jego pracy. Ocenie podlega także między innymi:

 • skuteczność rozwiązywania problemów,
 • umiejętności organizacyjne,
 • umiejętności komunikacyjne,
 • inne istotne umiejętności związane z charakterem wykonywanej pracy.

Charakter oceny pracy pracownika samorządowego jest specyficzny, ponieważ osoba zatrudniona w jednostce samorządu terytorialnego musi przestrzegać pewnych norm i zasad, a także działać w interesie lokalnej społeczności.

Zasadniczo, ocena pracy każdego pracownika służy jednak:

 • lepszemu zarządzaniu zasobami ludzkimi w miejscu pracy,
 • ocenie efektywności i wydajności pracownika,
 • identyfikacji obszarów, które należy rozwijać i doskonalić,
 • przydzieleniu awansów, podwyżek, nagród, premii,
 • ustaleniu planu doskonalenia zawodowego dla poszczególnych pracowników.

Jakie informacje powinna zawierać przykładowa ocena pracownika samorządowego?

Przykład oceny pracownika samorządowego zawsze składa się z części informacyjnej, w której należy uwzględnić nazwę jednostki organizacyjnej, która ocenia pracownika, a także stanowisko pracy pracownika, datę jego zatrudnienia czy informacje o wyniku poprzedniej oceny pracy.

Jeśli zaś chodzi o część opisową, czyli zasadniczą treść oceny pracy, to warto ująć w niej między innymi:

 • jakość i terminowość wykonywanych przez pracownika zadań,
 • stopień realizacji zadań i projektów,
 • samodzielność w pracy,
 • umiejętności interpersonalne,
 • kreatywność/innowacyjność w pracy,
 • wiedzę z zakresu prawa i administracji publicznej,
 • przestrzeganie zasad etyki.

Warto pamiętać, że pracownik samorządowy musi być osobą uczciwą i lojalną wobec pracodawcy, innych pracowników i mieszkańców danej społeczności, dlatego jego ocena pracy obejmuje również ocenę ogólnej postawy pracownika.

W jaki sposób przygotowuje się ocenę pracownika samorządowego?

Przykładowa ocena pracownika samorządowego powinna być wynikiem obserwacji pracy pracownika i analizy jego osiągnięć. Przy sporządzaniu opinii należy posługiwać się określonymi kryteriami i wskaźnikami, ustalonymi przez daną jednostkę samorządową.

Najczęściej wśród tych kryteriów wymienia się między innymi: jakość pracy, efektywność, kompetencje, umiejętności zawodowe, współpracę, zaangażowanie, inicjatywę, przestrzeganie przepisów oraz procedur.

Niekiedy ocena pracy pracownika samorządowego jest ustalana etapowo. W pierwszej kolejności określa się cele zawodowe dla każdego pracownika, a następnie gromadzi się informacje na temat jego osiągnięć, aby ustalić, czy udało się zrealizować pierwotne założenia. Proces ten mogą uzupełniać też rozmowy z pracownikiem i jego współpracownikami. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Przykładowa ocena pracownika samorządowego – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Przykładowa ocena pracownika samorządowego - wzór

Aktualizacja: 2023-05-04

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 128

Przykładowa ocena pracownika samorządowego - wzór
Przykładowa ocena pracownika samorządowego - wzór
17