Przykładowa ocena pracownika socjalnego – wzór

17 

Ocena pracownika socjalnego to ocena pracy pracownika zatrudnionego w sektorze pomocy społecznej. Taka osoba ma za zadanie udzielać pomocy potrzebującym, w tym niepełnosprawnym, bezrobotnym, starszym, chorym, w trudnej sytuacji życiowej lub rodzinnej.

Z tego względu przy sporządzaniu oceny jej pracy istotna będzie nie tylko efektywność i jakość wykonywanych zadań, ale również sama postawa etyczna pracownika. 

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Jaki jest cel ustalenia oceny pracy pracownika socjalnego?

Najważniejszy cel sporządzenia okresowej oceny pracownika socjalnego to poprawa efektywności i jakości wykonywanej przez niego pracy, poprzez:

 • sprawdzenie poziomu wywiązywania się przez pracownika z obowiązków na zajmowanym stanowisku,
 • rozpoznanie obszarów kompetencji wymagających udoskonalenia,
 • rozpoznanie potencjalnych możliwości pracownika,
 • gromadzenie informacji służących doskonaleniu i rozwojowi zawodowemu pracownika,
 • kształtowanie właściwych postaw etycznych pracownika.

Okresowa ocena pracy pracownika socjalnego ma znaczenie w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi.

Jest uwzględniana w sprawach dotyczących awansu zawodowego, podnoszenia kwalifikacji i rozwijania kompetencji zawodowych, a także w sprawach dotyczących wynagradzania – premie, podwyżki, nagrody, awanse. Może stanowić również podstawę zwolnienia pracownika, jeśli jej negatywny charakter nie motywuje go do pracy nad sobą.

Do jakich kwestii odnosi się przykładowa ocena pracownika socjalnego?

Podstawowe kryteria, jakie bierze się pod uwagę przy sporządzaniu oceny pracy pracownika socjalnego to między innymi:

 • jakość pracy,
 • skuteczność rozwiązywania problemów,
 • umiejętności organizacyjne,
 • komunikacja z petentami,
 • wiedza i umiejętności z zakresu pomocy społecznej. 

Każda jednostka może posiadać własne, ustalone kryteria oceny pracy pracowników socjalnych. Najczęściej wymienia się wśród nich:

 • sumienność i bezstronność w odniesieniu do wywiązywania się pracownika z obowiązków służbowych, wynikających z jego zakresu czynności na zajmowanym stanowisku,
 • wydajne i efektywne realizowanie poleceń służbowych przełożonego,
 • umiejętność przestrzegania i stosowania właściwych przepisów,
 • umiejętność wyszukiwania potrzebnych przepisów,
 • rozpoznawanie spraw, które wymagają współdziałania ze specjalistami,
 • dbałość o należyte udzielanie informacji z zachowaniem tajemnicy ustawowo chronionej,
 • zachowanie godne, uprzejme – w stosunku do petentów, współpracowników, podwładnych, zwierzchników,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 • postawa etyczna.

 W jaki sposób sporządza się opinię o pracowniku socjalnym?

Każda opinia o pracowniku to wynik obserwacji jego działań i analizy osiąganych efektów pracy. W ramach ustalanej oceny pracy przełożony może również porozumiewać się z pracownikiem ocenianym i osobami z jego otoczenia – współpracownikami, podwładnymi, zwierzchnikami.

Jeśli ocena pracy będzie pozytywna, pracownik powinien zostać nagrodzony. W przypadku oceny negatywnej wskazane jest opracowanie planu naprawczego, który może obejmować na przykład posłanie pracownika na dodatkowe szkolenie.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Przykładowa ocena pracownika socjalnego – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Przykładowa ocena pracownika socjalnego - wzór

Aktualizacja: 2023-05-04

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 136

Przykładowa ocena pracownika socjalnego - wzór
Przykładowa ocena pracownika socjalnego - wzór
17