Wzór umowy dzierżawy – PDF – DOC

17 

Umowa dzierżawy zawierana jest pomiędzy dzierżawcą a wydzierżawiającym. Od umowy najmu różni się tym, że pozwala dzierżawcy czerpać pożytki z rzeczy należącej do wydzierżawiającego. Dzierżawa może dotyczyć zarówno nieruchomości, jak i rzeczy ruchomych.

Do przygotowania umowy, która reguluje prawa i obowiązki dzierżawcy oraz wydzierżawiającego, warto wykorzystać gotowy wzór umowy dzierżawy. Druk jest w pełni uniwersalny. Wystarczy pobrać go i uzupełnić zgodnie ze wskazówkami. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – postanowiliśmy przygotować spełniający wszystkie formalne wymagania wzór umowy. Aby uzyskać do niej dostęp, kliknij poniższy przycisk:

Kategorii ,
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Umowa dzierżawy wiąże dzierżawcę i wydzierżawiającego. Jej przedmiotem może być rzecz ruchoma lub nieruchomość, ale umowy nie trzeba sporządzać w formie aktu notarialnego – nie prowadzi do przeniesienia praw własności.

W ramach dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się zezwolić dzierżawcy na korzystanie z należącej do niego rzeczy i pobieranie z niej pożytków przez czas określony lub nieokreślony.

Z kolei dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu ustalony czynsz i ponosić zwykłe koszty utrzymania rzeczy. Po zakończeniu dzierżawy, dzierżawca powinien zwrócić wydzierżawiającemu przedmiot umowy w stanie niepogorszonym.

W umowie dzierżawy należy wskazać między innymi dane stron, dane przedmiotu umowy, czas trwania umowy, warunki korzystania z przedmiotu dzierżawy oraz wysokość czynszu dzierżawy wraz z terminem i sposobem płatności.

Dodatkowo umowa może określać warunki odstąpienia od umowy i wypowiedzenia umowy. Wydzierżawiający ma także prawo zastrzec zakaz przekazywania przedmiotu umowy osobom trzecim pod rygorem rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wzór umowy dzierżawy – PDF – DOC”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Wzór umowy dzierżawy - PDF - DOC

Aktualizacja: 2023-08-12

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 124

wzor-umowy-dzierzawy-pdf-doc-przyklad
Wzór umowy dzierżawy - PDF - DOC
17