Pismo do dyrektora szkoły z prośbą o interwencję wzór

17 

Jednym z podstawowych obowiązków dyrektora szkoły jest dbanie o zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczniom i nauczycielom. Dyrektor jest jednocześnie osobą, która sprawuje nad szkołą nadzór oraz przełożonym dla zatrudnionych w placówce pracowników, w tym przede wszystkim dla nauczycieli.

W przypadku jakichkolwiek problemów zarówno pedagodzy, jak i uczniowie lub ich rodzice powinni kierować pisma z prośbą o interwencję właśnie do dyrektora szkoły. Takie pismo może być zarówno wnioskiem, jak i skargą. 

Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Czego może dotyczyć pismo do dyrektora szkoły z prośbą o interwencję?

Pismo z prośbą o interwencję do dyrektora szkoły najczęściej związane jest z postępowaniem nauczyciela lub z trudnym zachowaniem ucznia. W przypadku pedagogów może wskazywać na fakt nieprzestrzegania przez nauczyciela statutu szkoły, czy przepisów prawa oświatowego. Jeśli nauczyciel:

  • często jest nieobecny, nadużywa zwolnień lekarskich,
  • stosuje niesprawiedliwy system oceniania,
  • zachowuje się wobec uczniów agresywnie, niekulturalnie,
  • prowadzi zajęcia nieefektywnie, co przekłada się na bardzo niskie wyniki uczniów,
  • pojawia się na terenie szkoły pod wpływem alkoholu/środków odurzających

…pismo do dyrektora szkoły o interwencję będzie jak najbardziej uzasadnione.

Skarga na agresywnego ucznia

Złożenie skargi okaże się wskazane również wtedy, kiedy problemem jest agresywny, trudny uczeń. Z reguły w takim przypadku w sprawę najpierw angażuje się wychowawcę klasy i pedagoga szkolnego, jednak w sytuacji, kiedy nie przynosi to pożądanych rezultatów, rodzice powinni przygotować odpowiednie pismo również do dyrektora szkoły.

W treści dokumentu należy opisać, na czym polega problem i jakie działania podjęto do tej pory (z jakim efektem). Najczęściej, pismo do dyrektora z prośbą o interwencję w przypadku trudnego ucznia wskazuje na takie zachowania, jak:

  • stosowanie agresji słownej,
  • stosowanie przemocy fizycznej,
  • stosowanie gróźb, szantaży wobec innych uczniów,
  • przepychanki, wszczynanie bójek, znęcanie się nad innymi dziećmi,
  • niszczenie cudzego mienia itd. 

Jak przygotować pismo do dyrektora szkoły z prośbą o interwencję?

Pismo z prośbą o interwencję skierowane do dyrektora szkoły nie powinno być anonimowe. Skargi, czy wnioski bez danych osobowych kierujący placówką oświatową ma prawo pozostawić bez rozpatrzenia, chyba że ich treść wskazuje wyraźnie na fakt, iż zagrożone jest zdrowie lub życie uczniów.

Zasadniczo, dokument powinien zawierać jednak dane osobowe wnoszącego pismo, a także dokładny opis sprawy i propozycje rozwiązania problemu lub oczekiwania co do działań, jakie dyrektor powinien podjąć.

Odpowiedzi na pismo można spodziewać się w terminie jednego miesiąca, licząc od dnia otrzymania dokumentu przez dyrektora. W tym czasie kierujący placówką powinien zweryfikować treść wniesionej skargi/wniosku i przeprowadzić postępowanie wyjaśniające.

Jeśli wykaże ono, że nauczyciel dopuścił się naruszenia przepisów, dyrektor może ukarać go na przykład karą nagany, czy nawet karą zwolnienia dyscyplinarnego. Z kolei w przypadku trudnego ucznia, może powiadomić o sprawie kuratorium, które ma prawo zadecydować o przeniesieniu dziecka do innej placówki. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Pismo do dyrektora szkoły z prośbą o interwencję wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Pismo do dyrektora szkoły z prośbą o interwencję wzór

Aktualizacja: 2023-05-18

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 126

Pismo do dyrektora szkoły z prośbą o interwencję wzór
Pismo do dyrektora szkoły z prośbą o interwencję wzór
17