Prośba do dyrektora szkoły – wzór

17 

Dyrektor jest osobą, która zarządza pracą szkoły i całą kadrą pracowniczą. Jego obowiązkiem jest dbać o odpowiednie warunki do pracy i nauki, w tym o bezpieczeństwo zarówno uczniów, jak i nauczycieli.

Dyrektor podejmuje także najważniejsze decyzje, między innymi te dotyczące przydziału nauczycieli, czy podziału na klasy. Prośba do dyrektora szkoły może dotyczyć zatem wielu różnych spraw, ale zawsze warto sporządzać ją na piśmie. 

Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Czego może dotyczyć prośba do dyrektora szkoły?

Jak zostało wspomniane, dyrektor szkoły organizuje pracę placówki, zarządza jej kadrą, podejmuje wszelkie istotne decyzje – zarówno te dotyczące pedagogów, jak i uczniów. Z prośbą do dyrektora może wystąpić pełnoletni uczeń lub rodzic ucznia niepełnoletniego. Taka prośba może zaś dotyczyć między innymi:

  • pozostawienia nauczyciela,
  • przeniesienia dziecka do innej klasy/szkoły,
  • nierozdzielania dzieci (pozostawienia dzieci w jednej klasie) i wielu innych. 

Do dyrektora kieruje się również prośby o interwencję. Stanowi to nieco łagodniejszą formę działania niż złożenie skargi. Prośba o interwencję może dotyczyć natomiast sprawiającego problemy ucznia lub nauczyciela, który łamie przepisy, zachowuje się niestosownie, nie stosuje zasad regulaminu placówki. 

Jak napisać prośbę do dyrektora szkoły?

Pisemna prośba do dyrektora szkoły ma charakter pisma oficjalnego. Powinna zawierać dane adresata, a także dane nadawcy, ponieważ anonimowe pisma można pozostawić bez rozpatrzenia.

Podanie swoich danych osobowych sprawia, że dyrektor musi ustosunkować się do prośby i udzielić na nią odpowiedzi. Może też podjąć kontakt w celu uzyskania dodatkowych informacji i wyjaśnień. Pismo do dyrektora szkoły powinno zwięźle opisywać problem lub prośbę, a także wskazywać, jakiej reakcji oczekuje wnoszący od kierującego placówką.

Dokument musi zostać podpisany i złożony w sekretariacie szkoły osobiście lub listownie. Jeśli pod pismem podpisze się większa grupa osób, prośba będzie traktowana jako petycja. 

Czym skutkuje pismo z prośbą do dyrektora szkoły?

Odpowiednio złożone pismo z prośbą do dyrektora szkoły powinno obligować kierującego placówką do ustosunkowania się do jego treści. Jeśli dokument nie jest anonimowy, dyrektor musi rozpatrzyć go w terminie jednego miesiąca i udzielić na pismo odpowiedzi – również w formie pisemnej – informując o tym, w jaki sposób rozpatrzył pismo, czyli jakie działania podjął.

W zależności od tego, jakiej prośby dotyczył taki list, reakcja dyrektora może być zupełnie inna. Jeśli prośba dotyczyła pozostawienia nauczyciela, kierujący szkołą może wyrazić zgodę na takie rozwiązanie lub sprzeciwić się pozostawieniu nauczyciela, jednocześnie wyjaśniając powody swojej decyzji.

Z kolei w przypadku pisma z prośbą o interwencję, np. w sprawie agresywnego ucznia, dyrektor powinien przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i udzielić dziecku pomocy. Może podjąć kontakt z jego rodzicami i skierować ucznia do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Ma też prawo poinformować o problemach MOPS czy sąd rodzinny, a nawet kuratorium. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Prośba do dyrektora szkoły – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Prośba do dyrektora szkoły - wzór

Aktualizacja: 2023-05-18

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 126

Prośba do dyrektora szkoły - wzór
Prośba do dyrektora szkoły - wzór
17