Skarga do dyrektora szkoły na ucznia – wzór

17 

Trudny, agresywny uczeń nie powinien pozostawać bezkarny, ponieważ takie zachowanie dorosłych pozwala mu myśleć, że może nadal łamać zasady panujące w szkole. Jeśli w rozwiązaniu problemu związanego z agresywnym uczniem nie pomagają rozmowy z wychowawcą klasy, czy szkolnym pedagogiem, rodzice mają prawo zaangażować w sprawę dyrektora szkoły.

Kierujący placówką ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo oraz odpowiednie warunki do nauki i opieki wszystkim uczniom. W związku z tym takie zgłoszenie obliguje go do podjęcia działania.

Jeśli po wniesieniu skargi dyrektor nie podejmie żadnych kroków celem rozwiązania problemu, rodzice mogą jeszcze złożyć skargę na dyrektora do organu prowadzącego lub do organu sprawującego nad szkołą nadzór pedagogiczny (kuratorium).

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Czego może dotyczyć skarga do dyrektora szkoły na ucznia?

Skargi na uczniów do dyrektora szkoły dotyczą najczęściej dzieci agresywnych, sprawiających problemy wychowawcze. Taki uczeń nie tylko zagraża innym dzieciom, ale również stanowi dla nich negatywny wzór do naśladowania. Skarga na ucznia do dyrektora szkoły może wskazywać zatem na takie zachowania jak:

  • przeklinanie,
  • palenie papierosów na terenie szkoły,
  • picie alkoholu na terenie szkoły,
  • stosowanie agresji słownej i fizycznej,
  • popychanie, bicie uczniów,
  • kradzież i niszczenie mienia uczniów. 

Zanim rodzice złożą skargę w tej sprawie do dyrektora szkoły, mogą porozumieć się z wychowawcą klasy, innymi nauczycielami i pedagogiem. W przypadku agresji fizycznej mają też prawo skierować sprawę bezpośrednio na policję lub do prokuratury. 

Czym skutkuje skarga na ucznia do dyrektora?

Skarga na ucznia do dyrektora szkoły powinna skutkować przeprowadzeniem postępowania wyjaśniającego. Kierujący placówką ma obowiązek zbadać zarzuty przedstawione w treści pisma i udzielić trudnemu uczniowi odpowiedniej pomocy tak, aby zapewnić bezpieczeństwo innym dzieciom.

Oznacza to, że skarga nie powinna doprowadzić do wydalenia agresywnego ucznia (jest to możliwe, gdy uczeń jest pełnoletni lub uczęszcza do szkoły prywatnej). Ponieważ agresja u dziecka zawsze ma swoje źródło, wyrzucenie ucznia ze szkoły lub przeniesienie go do innej placówki w żadnym stopniu nie rozwiązuje problemu.

Znacznie częściej dziecko sprawiające problemy obejmowane jest więc pomocą poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dyrektor powinien skontaktować się w tej sprawie z rodzicami ucznia, a jeśli ci odmówią współpracy, sprawę może zgłosić sądowi rodzinnemu lub ośrodkowi pomocy społecznej. 

Jak złożyć skargę na ucznia do dyrektora?

Pismo z prośbą o interwencję w sprawie trudnego ucznia rodzice powinni przygotować na piśmie. Dokument musi zawierać dane osobowe wnoszącego skargę, dlatego nawet w przypadku zbiorowej petycji o interwencję w treści dokumentu należy uwzględnić dane osobowe i kontaktowe osoby reprezentującej grupę rodziców/dorosłych uczniów.

Skargę do dyrektora najczęściej składa się w sekretariacie szkoły. Pismo sporządzone prawidłowo – z danymi osobowymi wnoszącego – powinno zobowiązywać dyrektora do podjęcia niezbędnych działań. Anonimowe skargi można pozostawić bez rozpatrzenia, jeśli nie wskazują na bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Skarga do dyrektora szkoły na ucznia – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Skarga do dyrektora szkoły na ucznia - wzór

Aktualizacja: 2023-05-18

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 125

Skarga do dyrektora szkoły na ucznia - wzór
Skarga do dyrektora szkoły na ucznia - wzór
17