Podanie o przywrócenie na listę studentów – wzór + uzasadnienie

17 

Podanie o przywrócenie na listę studentów może złożyć zarówno student, który sam z nich zrezygnował, jak i ten, który został z uczelni wydalony, na przykład w związku z niezaliczeniem sesji egzaminacyjnej.

Prośbę tego typu za pierwszym razem należy kierować do dziekana. Jeśli jednak dojdzie do ponownego wykreślenia studenta z listy, kolejne pismo o przywrócenie na listę należy adresować już do rektora. 

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Kiedy można złożyć podanie o przywrócenie na listę studentów?

Jak zostało wspomniane, wniosek o przywrócenie na listę studentów, czyli pismo z prośbą o wznowienie studiów, może złożyć i student, który sam z nich zrezygnował, i osoba wydalona z uczelni za karę. Powrót na studia jest możliwy pod pewnymi warunkami. Po pierwsze, od wykreślenia studenta z listy nie może minąć więcej niż 3 lata. Po drugie, student musi mieć zaliczony co najmniej:

  • pierwszy rok studiów jednolitych magisterskich lub studiów pierwszego stopnia,
  • pierwszy semestr studiów drugiego stopnia. 

W takich okolicznościach student może liczyć na pozytywne rozpatrzenie jego prośby. Decyzję podejmuje jednak dziekan, w oparciu o uzasadnienie podania, ale również w oparciu o dotychczasowy przebieg studiów, np. powtarzanie semestrów.

Jak napisać podanie o przywrócenie na listę studentów?

Skierowane do dziekana podanie o przywrócenie na listę studentów z uzasadnieniem musi spełniać wymogi formalne dla pism oficjalnych. Oznacza to, że powinno być czytelne, estetyczne, pozbawione błędów, pisane z zastosowaniem odpowiednich zwrotów grzecznościowych.

Bardzo istotnym elementem wniosku jest argumentacja studenta, która ma przekonać dziekana do wyrażenia zgody na reaktywację studiów. Uzasadnieniem takiego podania może być natomiast:

  • podważenie zasadności skreślenia studenta z listy, wskazanie na fakt złamania przepisów lub regulaminu uczelni,
  • wytłumaczenie się ze swoich zaniedbań,
  • wskazanie na fakt ustania pierwotnej przyczyny rezygnacji ze studiów.

Warto pamiętać, że uzasadnienie podania o przywrócenie na listę studentów musi być zgodne ze stanem faktycznym. Nie należy podawać w nim fałszywych informacji, ponieważ uczelnia ma prawo je zweryfikować.

Najkorzystniej jest natomiast od razu dołączyć do pisma dokumenty, które potwierdzają przytoczone argumenty. Może to być zaświadczenie od pracodawcy, zaświadczenie lekarskie, karta leczenia szpitalnego i tak dalej – zależnie od okoliczności.

Jak wygląda przywrócenie studenta na listę?

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia przez dziekana wniosku o przywrócenie na listę studentów student wraca na uczelnię na semestr następujący po ostatnim semestrze, który zaliczył w całości (przed skreśleniem go z listy).

Semestrów zaliczonych warunkowo nie bierze się bowiem pod uwagę przy reaktywacji studiów. Jeśli studia reaktywowane były w celu złożenia pracy dyplomowej i przystąpienia do obrony, student wraca na ostatni semestr ostatniego roku studiów.

Natomiast w przypadku odmowy przywrócenia studenta na listę, ten może złożyć jeszcze odwołanie od decyzji dziekana, adresując je do rektora uczelni.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Podanie o przywrócenie na listę studentów – wzór + uzasadnienie”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Podanie o przywrócenie na listę studentów - wzór + uzasadnienie

Aktualizacja: 2023-05-18

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 128

Podanie o przywrócenie na listę studentów - wzór + uzasadnienie
Podanie o przywrócenie na listę studentów - wzór + uzasadnienie
17