Podanie o wznowienie studiów – wzór

17 

Wznowienie studiów bywa określane również mianem ich reaktywacji. Student może wznowić studia po tym, jak sam z nich zrezygnował lub po tym, jak został wykreślony z listy. Każda uczelnia ma prawo dyktować własne warunki wznowienia studiów.

Najczęściej student ma taką możliwość w okresie do 2 lat od dnia wykreślenia go z listy i musi mieć zaliczony co najmniej jeden semestr studiów bez deficytu punktów ECTS.

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Jak wznowić studia?

Wykreślenie studenta z listy nie musi oznaczać końca edukacji w szkole wyższej. Student ma prawo zmienić zdanie i wrócić na studia, kontynuując je, zamiast zaczynać od początku. W tym celu powinien przygotować odpowiednie pismo z prośbą o reaktywację studiów, skierowane do dziekana.

W takim podaniu student musi podać swoje dane osobowe, a także informację o kierunku, roku i semestrze studiów, na którym zakończył swoją edukację. Konieczne jest także uzasadnienie prośby o przywrócenie na listę studentów. Tutaj student może nawiązać do poprzednio podanego powodu rezygnacji ze studiów, wskazując na fakt, że powód ten już nie obowiązuje.

Jeśli więc przyczyną rezygnacji był np. wyjazd za granicę, student może napisać, że na stałe wrócił do kraju i chce kontynuować naukę. Pismo należy przedłożyć w dziekanacie osobiście lub listownie, uzyskując przy tym potwierdzenie odbioru dokumentu.

Jakie są warunki wznowienia studiów?

Zanim student złoży podanie o wznowienie studiów, powinien upewnić się, że spełnia warunki, jakie są wymagane w tym zakresie przez daną uczelnię. Najczęściej, reaktywacja studiów możliwa jest jedynie w ciągu 2 lat od dnia wykreślenia studenta z listy. Poza tym wznowić studia może tylko student, który:

  • ukończył co najmniej pierwszy semestr studiów pierwszego lub drugiego stopnia,
  • ukończył co najmniej pierwszy rok studiów jednolitych.

Dodatkowo student musi zobowiązać się do wyrównania różnic programowych. Jeśli dziekan przywróci go na listę studentów, kontynuacja studiów rozpocznie się od tego semestru, który student zaliczył w pełni – semestr zaliczony warunkowo nie jest brany pod uwagę.

W sprawie reaktywacji studiów dziekan podejmuje decyzję na podstawie dotychczasowych wyników studenta w nauce, liczby powtarzanych semestrów, czy wpisów warunkowych. Aby uzyskać zgodę na wznowienie studiów, należy zadbać zatem o odpowiednie uzasadnienie takiej prośby, ponieważ może to zwiększyć szanse na pozytywne rozpatrzenie podania. 

Kiedy można nie otrzymać zgody na wznowienie studiów?

Prośba o reaktywację studiów może zostać odrzucona w kilku sytuacjach. Po pierwsze, przywrócenie studenta na listę jest niemożliwe, jeśli uczelnia nie prowadzi już danego kierunku lub gdy sama została zlikwidowana.

Po drugie, nie można wznowić studiów na innej uczelni niż ta, na której studia wcześniej się odbywały. Wznowienie studiów na innej uczelni wymaga przejścia przez proces rekrutacji, a następnie złożenia wniosku o uznanie zaliczonych wcześniej przedmiotów i przeniesienie studenta na wyższy rok studiów.

Ponieważ procedura ta jest skomplikowana, każdy przypadek traktuje się indywidualnie, a decyzja o wznowieniu studiów musi być uzasadniona. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Podanie o wznowienie studiów – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Podanie o wznowienie studiów - wzór

Aktualizacja: 2023-05-18

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 124

Podanie o wznowienie studiów - wzór
Podanie o wznowienie studiów - wzór
17