Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej – wzór

17 

Niezłożenie pracy dyplomowej w terminie może skutkować skreśleniem studenta z listy. Z reguły, termin na złożenie pracy licencjackiej czy magisterskiej to minimum dwa tygodnie przed planowanym egzaminem dyplomowym.

Jeśli student nie zdoła ukończyć swojej pracy do tego czasu, powinien przygotować podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej. Wniosek w tej sprawie należy kierować do dziekana. 

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Czy można przedłużyć termin złożenia pracy dyplomowej?

Na większości uczelni egzaminy dyplomowe odbywają się we wrześniu. Każdy student, który chce przystąpić do egzaminu, musi złożyć pracę dyplomową w terminie określonym w treści regulaminu – zwykle najpóźniej na dwa tygodnie przed obroną.

Jeśli tego nie zrobi, grozi mu skreślenie z listy studentów. Ponieważ egzaminy zazwyczaj odbywają się po wakacjach, wiele osób miewa problemy z dokończeniem pracy dyplomowej na czas. Dla takich osób przewidziana została możliwość wniesienia wniosku o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej.

Podanie tego typu pozwala przedłużyć czas na dokończenie pracy, a tym samym czas na przygotowanie się do egzaminu o maksymalnie 3 miesiące. Dokładne zasady przesuwania terminów określa jednak regulamin uczelni, dlatego przed złożeniem podania warto dokładnie zapoznać się z jego zapisami.

Wniosek o przedłużenie terminu na złożenie pracy dyplomowej należy adresować do dziekana swojego wydziału. 

Jak napisać podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej?

Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej ma charakter pisma oficjalnego. Należy uwzględnić w nim dane identyfikacyjne studenta, a także starannie sporządzone uzasadnienie swojej prośby.

Zasadniczo, student może domagać się przedłużenia terminu na złożenie pracy dyplomowej w dwóch przypadkach: 

  • kiedy ciężko chorował i nie miał możliwości przystąpienia do pisania pracy,
  • kiedy zaszły okoliczności niezależne od niego, takie jak długotrwała nieobecność promotora, brak kontaktu z promotorem, brak dostępu do źródeł informacji, problemy techniczne, itd. 

Brak czasu na pisanie pracy z reguły nie jest wystarczającym argumentem dla dziekana. Warto pamiętać również, że podanie w sprawie przedłużenia terminu na złożenie pracy dyplomowej musi zostać zaopiniowane przez promotora, zatem należy uważać na to, jakich argumentów używa student.

Zasadą jest natomiast, że zmiana promotora w okresie 6 miesięcy przed terminem zakończenia studiów stanowi podstawę do przedłużenia studentowi terminu na złożenie pracy dyplomowej niejako „z urzędu”.

Brak zgody na przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej

Nawet najlepiej uzasadniony wniosek o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej może spotkać się z negatywną odpowiedzią dziekana. W takiej sytuacji student ma przed sobą kilka innych rozwiązań.

Po pierwsze, może złożyć wniosek o powtarzanie ostatniego semestru studiów. Jeśli zaś zostanie skreślony z listy studentów, ma prawo złożyć odwołanie od tej decyzji, czyli prośbę o nieskreślenie z listy i ponowne wpisanie na listę. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej - wzór

Aktualizacja: 2023-05-18

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 136

Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej - wzór
Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej - wzór
17