Podanie o powtarzanie roku – wzór

17 

Podanie o powtarzanie roku na studiach składa osoba, która nie zaliczyła wszystkich przedmiotów z programu studiów na dany rok. Pismo w tej sprawie należy kierować do dziekana swojego wydziału. Warto pamiętać również, że powtarzanie roku wiąże się z kosztami – student musi uiścić opłatę obliczoną na podstawie punktów ECTS.

Co ważne, całego roku studiów nie można powtarzać więcej niż dwukrotnie w przypadku studiów jednolitych magisterskich oraz więcej niż jeden raz w przypadku studiów pierwszego i drugiego stopnia.

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Jak ubiegać się o powtarzanie roku?

Student może ubiegać się o powtarzanie roku, jeśli nie został dopuszczony do sesji egzaminacyjnej, np. z powodu niskiej frekwencji na zajęciach lub gdy nie zaliczył egzaminów. Pismo z prośbą o skierowanie na powtarzanie roku powinien adresować do dziekana swojego wydziału, czyli złożyć je w dziekanacie.

Jak zostało wspomniane, powtarzanie roku wiąże się z kosztami, a opłaty tego typu mogą mieć różną wysokość w zależności od uczelni, wydziału i kierunku. Poza tym nie każdy student będzie miał prawo złożyć wniosek o powtarzanie roku – rok na studiach można powtarzać raz w przypadku studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz maksymalnie dwa razy w przypadku studiów jednolitych magisterskich.

Wyjątkiem od tych reguł są szczególne okoliczności, takie jak ciężka choroba studenta. Jeśli dziekan odrzuci wniosek o powtarzanie roku, student może odwołać się od tej decyzji do rektora. Decyzja rektora jest ostateczna – od decyzji tej studentowi przysługuje jedynie sprzeciw do sądu administracyjnego.

W jaki sposób uzasadnić wniosek o powtarzanie roku?

Wniosek o powtarzanie roku powinien zawierać dane identyfikacyjne studenta, informację o przedmiotach niezaliczonych oraz prośbę o skierowanie na powtarzanie roku. Uzasadnieniem pisma jest już sam fakt niezaliczenia przedmiotów przez studenta.

Można jednak uwzględnić w takim wniosku dodatkowe argumenty, które pozwolą przekonać dziekana, że powtarzanie roku przez studenta jest uzasadnione. Takie argumenty mogą nawiązywać do braku możliwości odpowiedniego przygotowania się do zaliczenia egzaminów lub do braku możliwości przystąpienia do nich, na przykład z powodu ciężkiej choroby, wypadku, hospitalizacji.

Jeśli student pracował lub opiekował się osobą bliską i nie miał czasu na naukę, również może uwzględnić takie uzasadnienie w swoim podaniu. Decyzja zależeć będzie jednak od dziekana lub od rektora w przypadku odwołania. 

Na czym polega powtarzanie roku na studiach?

Aby student zaliczył dany rok studiów, musi zaliczyć wszystkie egzaminy. W przypadku braku ich zaliczenia i uzyskania zgody na powtarzanie semestru student rozstaje się z poprzednią grupą i dołącza do młodszego rocznika.

Powtarzając rok, student zwolniony jest z przedmiotów, z których uzyskał wcześniej zaliczenie, o ile program studiów nie uległ zmianie. Dokładne zasady powtarzania roku, a także składania podań w takich sprawach powinien określać regulamin uczelni.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Podanie o powtarzanie roku – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Podanie o powtarzanie roku - wzór

Aktualizacja: 2023-05-18

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 125

Podanie o powtarzanie roku - wzór
Podanie o powtarzanie roku - wzór
17