Podanie o przyjęcie do przedszkola + uzasadnienie

17 

Rekrutacja do przedszkola najczęściej odbywa się na przełomie lutego i marca. Placówka może prowadzić także rekrutację uzupełniającą, na przykład na semestr zimowy.

W przypadku dzieci w wieku 2,5 roku rekrutacja nie obowiązuje – rodzice składają wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola, który rozpatrywany jest uznaniowo przez dyrektora placówki. W podobny sposób zapisy mogą odbywać się także w trakcie roku szkolnego, jeżeli przedszkole dysponuje wolnymi miejscami. 

Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Jak zapisać dziecko do przedszkola?

Rodzic, który chce zapisać do przedszkola dziecko w wieku 3,4, 5 czy 6 lat powinien przede wszystkim trzymać się terminów rekrutacji ogłaszanych przez placówki lub urzędy gminy/miasta.

Złożenie odpowiedniej dokumentacji w wyznaczonym czasie jest kluczowym warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola. Jak zostało wspomniane, rekrutacja ogólna nie dotyczy dzieci, które nie osiągnęły wieku 3 lat – o przyjęciu do placówki takich maluchów dyrektor może zadecydować samodzielnie na podstawie wniosku rodzica.

Zazwyczaj, rekrutacja do przedszkola wymaga złożenia przez rodzica podania o przyjęcie dziecka, a także dodatkowych dokumentów, takich jak zaświadczenie od pracodawcy, oświadczenie o wielodzietności rodziny, czy orzeczenie o niepełnosprawności.

Należy pamiętać bowiem, że pierwszeństwo przyjęcia do przedszkola ma dziecko, którego rodzina spełnia pewne kryteria – są one dodatkowo punktowane w ramach procedury rekrutacji. Chodzi tu o takie czynniki jak:

  • pochodzenie z rodziny wielodzietnej,
  • niepełnosprawność dziecka,
  • niepełnosprawność rodzeństwa lub rodziców,
  • wychowywanie dziecka przez jednego z rodziców,
  • wychowywanie dziecka w rodzinie zastępczej.

Jak napisać wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola?

Podanie o przyjęcie do przedszkola wraz z uzasadnieniem należy kierować do dyrektora przedszkola, do którego rodzic chce zapisać swoje dziecko. Podanie musi zawierać dane osobowe małego ucznia oraz dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych.

Pismo powinno wskazywać też termin rozpoczęcia nauki przez dziecko oraz uzasadnienie prośby o przyjęcie ucznia do placówki. W tym miejscu rodzic może powołać się między innymi na fakt świadczenia pracy przez matkę i ojca dziecka, chęć wsparcia rozwoju społecznego dziecka, a także na okoliczności związane z wyborem konkretnej placówki oświatowej, w tym:

  • obecność rodzeństwa w tym samym przedszkolu,
  • dostępność zajęć dodatkowych,
  • bliską odległość placówki od miejsca zamieszkania, itd.

Co zrobić w przypadku odrzucenia podania o przyjęcie dziecka do przedszkola?

W przypadku odrzucenia kandydatury dziecka w ramach procedury rekrutacji do przedszkola rodzic może odwołać się od decyzji komisji rekrutacyjnej po złożeniu wniosku o uzasadnienie tej decyzji. Odwołanie należy kierować do dyrektora.

Jeśli zaś dyrektor odrzuci wniosek o przyjęcie do przedszkola, rodzicowi przysługuje skarga do sądu administracyjnego. Inne rozwiązanie to wzięcie udziału w rekrutacji uzupełniającej i przedstawienie dodatkowych dokumentów potwierdzających trudną sytuację rodziny. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Podanie o przyjęcie do przedszkola + uzasadnienie”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Podanie o przyjęcie do przedszkola + uzasadnienie

Aktualizacja: 2023-05-18

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 132

Podanie o przyjęcie do przedszkola + uzasadnienie
Podanie o przyjęcie do przedszkola + uzasadnienie
17