Uzasadnienie odmowy przyjęcia do przedszkola – wzór

17 

Uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola sporządza komisja rekrutacyjna na wniosek rodzica dziecka, które nie dostało się do placówki. Pismo to ma związek z procesem odwołania od wyników rekrutacji.

Uzasadnienie komisja sporządza w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku w tej sprawie. Aby było ono ważne, musi zawierać wszystkie wymagane elementy formalne i podpisy każdego członka komisji.

Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Kiedy sporządza się uzasadnienie odmowy przyjęcia do przedszkola?

Uzasadnienie odmowy przyjęcia to dokument, z którym mamy do czynienia w procesie odwołania od wyników rekrutacji do szkoły lub przedszkola. Takiego uzasadnienia nie przygotowuje się jednak z urzędu, a jedynie na wniosek kandydata lub rodzica kandydata, który wskazuje na fakt, że ten planuje odwołać się od wyników rekrutacji.

Rodzic dziecka składa wniosek o uzasadnienie odmowy przyjęcia do przedszkola w terminie 7 dni od daty publikacji list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do placówki. Następnie komisja ma 5 dni, żeby takie uzasadnienie przygotować.

Po otrzymaniu uzasadnienia rodzic może złożyć odwołanie od wyników rekrutacji do dyrektora przedszkola w ciągu 7 dni. Tyle samo czeka na rozstrzygnięcie sprawy. Dyrektor może natomiast podtrzymać decyzję komisji lub zmienić ją, czyli przyjąć dziecko do przedszkola. 

Jak napisać uzasadnienie odmowy przyjęcia do przedszkola?

Pisemne uzasadnienie odmowy przyjęcia do przedszkola musi spełniać wymogi formalne, w przeciwnym razie może zostać podważone i unieważnione. Zasadniczo, uzasadnienie powinno zawierać dwie kluczowe informacje:

  • ile punktów otrzymał kandydat, którego dotyczy rozstrzygnięcie,
  • ile punktów otrzymał kandydat, przyjęty do placówki na ostatnim miejscu.

Dokument informuje zatem o tym, jaka minimalna ilość punktów uprawniała kandydata do przyjęcia. Co ważne, uzasadnienie musi zostać podpisane przez wszystkich członków komisji rekrutacyjnej. Należy też sporządzić je w odpowiednim terminie – w ciągu 5 dni od dnia otrzymania wniosku w tej sprawie.

Jak rodzice mogą odwołać się od wyników rekrutacji do przedszkola?

W oparciu o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola rodzice przygotowują odwołanie, w którym powinni wykazać, że decyzja podjęta przez komisję nie była słuszna. Mogą argumentować swoje odwołanie faktem pominięcia kandydatury dziecka lub istotnych dokumentów, które uprawniały kandydata do otrzymania wyższej liczby punktów.

Innym rozwiązaniem jest przedstawienie nowych dokumentów, które potwierdzą fakt spełniania dodatkowych kryteriów, na przykład:

  • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
  • samotnego wychowywania dziecka,
  • posiadania rodzeństwa w tej samej szkole,
  • wykonywania pracy przez oboje rodziców,
  • posiadania niepełnosprawnego członka rodziny, itd. 

Od dnia złożenia wniosku o przyjęcie do przedszkola do dnia ogłoszenia wyników może minąć sporo czasu, dlatego jeśli w tym okresie dojdzie do istotnych zmian w sytuacji dziecka, rodzic może dążyć do zwiększenia liczby punktów przyznanych mu w ramach jego kandydatury.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Uzasadnienie odmowy przyjęcia do przedszkola – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Uzasadnienie odmowy przyjęcia do przedszkola - wzór

Aktualizacja: 2023-05-18

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 124

Uzasadnienie odmowy przyjęcia do przedszkola - wzór
Uzasadnienie odmowy przyjęcia do przedszkola - wzór
17