Uzasadnienie wniosku o dofinansowanie studiów WZÓR

17 

Wniosek o dofinansowanie studiów pracownik może skierować do swojego pracodawcy, który powinien wspierać osoby zatrudnione w ich rozwoju. Kodeks pracy przewiduje dla osób dokształcających się dodatkowy płatny urlop, który można przeznaczyć między innymi na zaliczenie egzaminu maturalnego.

Przepisy nie przewidują natomiast obowiązku dofinansowania przez pracodawcę studiów pracownika. Jeśli jednak przełożony chce inwestować w rozwój swojej kadry, może to robić – najczęściej na wniosek osoby zatrudnionej.

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Czego może dotyczyć wniosek o dofinansowanie studiów?

Pracodawca ma prawo, ale nie obowiązek, pozytywnie rozpatrzyć wniosek pracownika o dofinansowanie studiów. Takie pismo może dotyczyć natomiast nie tylko pokrycia kosztów czesnego na uczelni w części lub w całości, ale także pokrycia kosztów dojazdów, zakwaterowania czy zakupu materiałów do nauki, np. podręczników.

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby pracodawca udzielił pracownikowi uczącemu się dodatkowego urlopu, poza urlopem przewidzianym przez Kodeks pracy. Wszystko zależy jednak od dobrej woli przełożonego, ponieważ na wniosek pracownika odpowiada on uznaniowo.

Jak napisać i uzasadnić wniosek o dofinansowanie studiów?

Pracownik, który chce się dokształcać i oczekuje przy tym pomocy finansowej od swojego pracodawcy, powinien przygotować pisemny wniosek z prośbą o dofinansowanie. W takim wniosku należy ująć swoje dane osobowe, oznaczenie zajmowanego stanowiska, a także informacje o wybranym kierunku studiów i oczekiwanych formach pomocy.

Warto mieć na uwadze, że kierunek wybrany przez osobę zatrudnioną musi w jakiś sposób wiązać się z jej obowiązkami i branżą, w której działa firma. Tylko w takim przypadku można liczyć na to, że przełożony zgodzi się na dofinansowanie studiów.

W dalszej części wniosku pracownik musi odpowiednio uzasadnić swoją prośbę. Zasadniczo, powinien wskazać tutaj, jakie korzyści będzie czerpał pracodawca z faktu, że pracownik pójdzie na studia i zdobędzie tytuł naukowy. Te korzyści to między innymi:

  • poszerzenie wiedzy pracownika,
  • zdobycie nowych umiejętności,
  • zdobycie wiedzy bardziej aktualnej,
  • podwyższenie kompetencji pracownika,
  • możliwość świadczenia bardziej efektywnej pracy, zdobywania większej ilości klientów, itd.

Wniosek o dofinansowanie studiów a umowa szkoleniowa

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie studiów pracodawca najprawdopodobniej zawrze z pracownikiem umowę szkoleniową, tak zwaną lojalkę. Jest to kontrakt, który zobowiązuje pracownika do świadczenia pracy w danej firmie przez określony czas.

Dzięki takiej umowie pracodawca zabezpiecza swoją inwestycję w rozwój osoby zatrudnionej – zapobiega ewentualności szybkiej rezygnacji z pracy pracownika, w której zainwestował.

Umowa szkoleniowa ustala również zakres pomocy dla takiego pracownika, czyli kwotę dofinansowania i cel przeznaczenia tych środków. Należy wiedzieć, że chociaż lojalka owiana jest złą sławą, to zawarcie takiej umowy pozostaje zgodne z przepisami. O umowie szkoleniowej mówi art. 103(4) kodeksu pracy.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Uzasadnienie wniosku o dofinansowanie studiów WZÓR”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Uzasadnienie wniosku o dofinansowanie studiów WZÓR

Aktualizacja: 2023-05-18

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 127

Uzasadnienie wniosku o dofinansowanie studiów WZÓR
Uzasadnienie wniosku o dofinansowanie studiów WZÓR
17