Wniosek o dofinansowanie studiów podyplomowych wzór

17 

Studia podyplomowe trwają co najmniej dwa semestry i kończą się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych. O dofinansowanie studiów podyplomowych można wnioskować: do Powiatowego Urzędu Pracy w przypadku osób bezrobotnych lub do pracodawcy, w przypadku osób zatrudnionych.

Pracodawca nie ma obowiązku płacić za studia podyplomowe swojego pracownika, ale ze względu na fakt, że powinien wspierać rozwój swojej kadry, może wyrazić zgodę na taką inwestycję.

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Jak napisać wniosek o dofinansowanie studiów podyplomowych?

Pracownik, który chce kształcić się i podjąć studia podyplomowe, może skorzystać między innymi z przysługujących mu na podstawie przepisów Kodeksu pracy dni urlopu płatnego. Taki urlop ma prawo przeznaczyć między innymi na przygotowanie pracy dyplomowej i naukę do obrony.

Poza tym podwładny ma też możliwość przygotowania wniosku o dofinansowanie studiów podyplomowych przez pracodawcę. Przepisy Kodeksu pracy co prawda nie przewidują takiego obowiązku, ale przełożony ma prawo inwestować w swojego pracownika i może wyrazić zgodę na takie dofinansowanie.

W treści wniosku pracownik powinien określić, jakie studia chce podjąć, a także uzasadnić swoją decyzję, wskazując również, jakie korzyści z dokształcania pracownika będzie miał jego przełożony.

Jak uzasadnić wniosek o dofinansowanie studiów podyplomowych przez pracodawcę?

Aby pracodawca zgodził się na dofinansowanie studiów pracownika, podejmowane przez niego studia podyplomowe muszą wiązać się z branżą, w której działa firma lub z obowiązkami na stanowisku zajmowanym przez pracownika.

Poza tym podwładny musi również postarać się wskazać przełożonemu wszystkie korzyści, jakie płyną z takiej inwestycji. Zalety podjęcia studiów podyplomowych przez pracownika to między innymi:

  • podnoszenie kwalifikacji,
  • zdobywanie nowej, aktualnej wiedzy,
  • zdobywanie doświadczenia,
  • możliwość usprawnienia pracy w firmie,
  • możliwość podwyższenia wyników firmy.

O co można poprosić pracodawcę we wniosku o dofinansowanie studiów podyplomowych?

Zasadniczo, wniosek o dofinansowanie studiów podyplomowych dotyczy pokrycia całości lub części wydatków na czesne. Dofinansowanie nie musi jednak wiązać się wyłącznie i bezpośrednio z samymi studiami podyplomowymi.

We wniosku pracownik może uwzględnić również koszty związane z dojazdem, zakwaterowaniem czy zakupem materiałów edukacyjnych. Niezależnie od tego, na jaką formę dofinansowania zdecyduje się pracodawca, w przypadku zaakceptowania podania o dofinansowanie studiów podyplomowych podpisze z pracownikiem umowę szkoleniową.

Taka umowa określa prawa i obowiązki stron wynikające z dofinansowania studiów. Wskazuje, jakie koszty i w jakiej wysokości pokryje pracodawca oraz jakie zobowiązania rodzi to po stronie pracownika.

Umowa szkoleniowa nazywana jest także “lojalką”, ponieważ jej głównym założeniem bywa zobowiązanie pracownika do świadczenia pracy na rzecz danej firmy przez określony czas, pod rygorem – na przykład – konieczności zwrotu poniesionych przez pracodawcę nakładów na kształcenie osoby zatrudnionej.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wniosek o dofinansowanie studiów podyplomowych wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Wniosek o dofinansowanie studiów podyplomowych wzór

Aktualizacja: 2023-05-18

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 129

Wniosek o dofinansowanie studiów podyplomowych wzór
Wniosek o dofinansowanie studiów podyplomowych wzór
17