Podanie o zastępstwo koleżeńskie – wzór

17 

Przepisy nie przewidują możliwości korzystania z tak zwanego zastępstwa koleżeńskiego, ale rozwiązanie to jest stosowane zwyczajowo. Z zastępstwa koleżeńskiego korzysta nauczyciel, który nie posiada już żadnego innego urlopu, ale musi załatwić swoje pilne sprawy w godzinach pracy.

Aby móc skorzystać z takiego zwolnienia, pedagog powinien znaleźć innego nauczyciela, który zgodzi się wziąć za niego lekcje. Natomiast podanie o zastępstwo koleżeńskie kieruje się do przełożonego, czyli do dyrektora szkoły.

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Na czym polega zastępstwo koleżeńskie?

Jak zostało wspomniane, terminu „zastępstwo koleżeńskie” próżno szukać w przepisach prawa oświatowego. Na taki rodzaj zastępstw w danej szkole zgodę musi wyrazić dyrektor szkoły, który nie ma jednak obowiązku akceptowania tego typu praktyk.

Zastępstwo koleżeńskie polega na tym, że nauczyciel, który nie ma już żadnego urlopu, prosi o przysługę innego pedagoga i niejako “wymienia się” z nim godzinami lekcyjnymi. Zastępstwo koleżeńskie nie jest bowiem odpłatne.

W pierwszej kolejności nauczyciel szuka zatem osoby, która jest w stanie zastąpić go na zajęciach, a następnie kieruje odpowiedni wniosek do dyrektora szkoły. Jeśli kierujący placówką akceptuje prośbę swojego pracownika, pedagodzy mogą wprowadzić w życie swoje porozumienie. 

Jak napisać wniosek o zastępstwo koleżeńskie?

Podanie o zastępstwo koleżeńskie kierowane jest do dyrektora szkoły, który dla nauczyciela jest pracodawcą. W treści pisma należy podać swoje dane osobowe, dane nauczyciela, który zgodził się na zastępstwo, a także dokładny termin takiego zastępstwa.

Wniosek pedagog uzasadnia pilnymi sprawami, które musi załatwić w godzinach pracy. Mogą to być sprawy związane z życiem prywatnym, np. konieczność zabrania dziecka do lekarza specjalisty, czy chęć uczestniczenia w pogrzebie.

Prośba o zastępstwo koleżeńskie powinna zostać opatrzona podpisami pierwszego i drugiego nauczyciela. Dyrektor szkoły rozpatrzy taki wniosek uznaniowo. Natomiast rozliczenie godzin zastępstwa jest już kwestią, którą pedagodzy rozwiązują między sobą.

Warto pamiętać, że wniosek o zastępstwo koleżeńskie jest niezbędny, ponieważ stanowi dla dyrektora “podkładkę” w przypadku ewentualnego wypadku pracownika w trakcie zwolnienia. 

Zastępstwo koleżeńskie, czy zastępstwo doraźne?

Zastępstwo koleżeńskie nie jest tym samym, co zastępstwo doraźne – różnica dotyczy przede wszystkim nagłego charakteru przyczyny drugiego zwolnienia. Jeśli dyrektor dowiaduje się w ostatniej chwili, że pedagog nie może przyjść do pracy lub musi pilnie się zwolnić, stosuje zastępstwo doraźne, które ma na celu zapewnienie prawidłowej realizacji zadań placówki.

Do pracy w ramach zastępstwa doraźnego może wskazać nawet nauczyciela, który nie ma kwalifikacji do prowadzenia danych zajęć. Dla nauczyciela na zastępstwie jest to praca odpłatna.

Zastępstwo doraźne stosuje się na przykład w sytuacji, kiedy nauczyciel źle się czuje, czy też gdy zostaje wezwany do natychmiastowego odbioru swojego dziecka ze szkoły. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Podanie o zastępstwo koleżeńskie – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Podanie o zastępstwo koleżeńskie - wzór

Aktualizacja: 2023-05-18

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 127

Podanie o zastępstwo koleżeńskie - wzór
Podanie o zastępstwo koleżeńskie - wzór
17