Opinia o pracy dyrektora szkoły – przykład

17 

Ustaleniem oceny pracy dyrektora szkoły zajmuje się organ sprawujący nad placówką nadzór pedagogiczny we współpracy z organem prowadzącym.

W ramach tej procedury podmiot ustalający ocenę ma obowiązek uzyskać opinię rady szkoły o pracy dyrektora szkoły. Opinia przyjmuje formę uchwały (forma pisemna) i jest ustalana poprzez głosowanie.

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Jak ustala się ocenę pracy dyrektora szkoły?

Za przygotowanie oceny pracy dyrektora szkoły odpowiada organ sprawujący nad placówką nadzór pedagogiczny, w porozumieniu z organem prowadzącym. Podczas ustalania oceny pracy dyrektora organ nadzoru pedagogicznego zasięga obowiązkowo opinii:

  • rady szkoły,
  • zakładowych organizacji związkowych. 

Jeśli w szkole nie działa rada szkoły, opinię w jej imieniu wydaje rada pedagogiczna. Wspomniane opinie powinny przyjmować formę pisemną. Czas na ich wydanie to 14 dni.

Przy ustalaniu oceny pracy dyrektora organ sprawujący nadzór pedagogiczny obowiązują zasady podobne do tych, których musi przestrzegać dyrektor sporządzający ocenę pracy nauczyciela. Maksymalny termin na ustalenie oceny to 3 miesiące.

Organ nadzoru pedagogicznego powinien też zapoznać dyrektora z projektem oceny i wysłuchać jego zastrzeżeń co do ustalonej oceny pracy.

Przy ustalaniu oceny pracy dyrektora stosuje się kryteria oceny pracy dyrektora wyliczone w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli, a jeśli kierujący placówką prowadzi także zajęcia z uczniami – to również kryteria oceny pracy nauczyciela (podstawowe oraz dwa dodatkowe).

Opinia rady o pracy dyrektora szkoły

Opinię o pracy dyrektora szkoły wydaje rada szkoły lub rada pedagogiczna oraz zakładowa organizacja związkowa, która działa w danej szkole. Specyficzny charakter ma opinia o pracy dyrektora wydawana przez radę pedagogiczną.

Opinia ta przyjmuje formę uchwały i jest podejmowana w ramach głosowania, przy którym obowiązuje zwykła większość głosów. Co istotne, w głosowaniu tym bierze udział także sam dyrektor, który jest przewodniczącym rady. Ponieważ opinia jest uchwałą, nie można złożyć od niej odwołania. Opinię należy wydać w terminie 14 dni. 

Jak powinna wyglądać przykładowa opinia o pracy dyrektora szkoły?

Przy sporządzaniu przykładowej opinii o pracy dyrektora szkoły należy posługiwać się kryteriami wyliczonymi we wspomnianym rozporządzeniu. Dyrektor może być oceniany jedynie jako kierujący placówką lub jako kierujący placówką oraz jako nauczyciel, w zależności od tego, czy prowadzi z dziećmi zajęcia wychowawcze, opiekuńcze lub dydaktyczne.

Jeśli tak jest, przy ocenie jego pracy zastosowanie znajdą także kryteria oceny pracy nauczycieli, jak chociażby poprawność metodyczna i merytoryczna prowadzonych zajęć, znajomość praw dziecka i praw ucznia, czy współpraca z rodzicami.

Jeżeli zaś chodzi o kryteria oceny pracy dyrektora, którymi należy sugerować się przy sporządzaniu opinii, to wyliczamy wśród nich między innymi organizowanie pracy szkoły zgodnie z przepisami, prawidłowe przechowywanie dokumentacji z przebiegu nauczania, czy tworzenie warunków do realizacji zadań szkoły, w tym zapewnianie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Opinia o pracy dyrektora szkoły – przykład”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Opinia o pracy dyrektora szkoły - przykład

Aktualizacja: 2023-05-03

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 126

Opinia o pracy dyrektora szkoły - przykład
Opinia o pracy dyrektora szkoły - przykład
17