Prośba nauczyciela o przeniesienie do innej szkoły wzór

17 

Nauczyciel – zatrudniony na podstawie mianowania – ma prawo przenieść się do pracy w innej szkole na własną prośbę. Taki transfer może dotyczyć szkoły w tej samej lub w innej miejscowości, a także tego samego lub innego stanowiska.

Inna opcja to przeniesienie nauczyciela z urzędu, czyli z inicjatywy dyrektora, jednak w tym przypadku dla skuteczności całej procedury wymagana jest zgoda nauczyciela na transfer. 

Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Jak nauczyciel może przenieść się do innej szkoły?

Przeniesienia nauczyciela dokonuje dyrektor tej szkoły, do której nauczyciel ma być przeniesiony. Na transfer potrzebna jest jednak zgoda zarówno dyrektora zatrudniającego, jak i organu prowadzącego – dyrektor występuje o opinię do urzędu miasta lub gminy.

Prośba nauczyciela o przeniesienie do innej szkoły może zostać złożona wyłącznie w przypadku, kiedy pedagog jest zatrudniony na podstawie mianowania. W sytuacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przeniesienie nauczyciela wymaga rozwiązania dotychczasowej umowy i zawarcia nowego kontraktu z drugim dyrektorem.

Jeśli jednak nauczyciel może zostać przeniesiony w ramach przeniesienia służbowego, to całą procedurą w jego imieniu zajmuje się zasadniczo dyrektor tej placówki, w której pedagog chce pracować. Do transferu potrzebna jest również zgoda dyrektora zatrudniającego oraz pozytywna opinia organu prowadzącego.

Jak wygląda procedura przeniesienia nauczyciela?

Nauczyciel może zostać przeniesiony do pracy w innej szkole z urzędu, czyli z inicjatywy dyrektora zatrudniającego, ale za zgodą pedagoga. W takim przypadku pismo z prośbą o przeniesienie dyrektor zatrudniający kieruje bezpośrednio do dyrektora placówki docelowej – przyjmuje się, że dyrektor zatrudniający wyraża zgodę na transfer (jest to jego inicjatywa).

W sytuacji, kiedy to nauczyciel chce przenieść się do innej placówki, składa pismo z prośbą o przeniesienie do innej szkoły do dyrektora tej placówki, w której pedagog chce pracować. Ten z kolei – jeżeli zgadza się na takie rozwiązanie – powinien wystąpić o zgodę na przeniesienie do dyrektora zatrudniającego.

Jeśli dyrektor nie zgodzi się na przeniesienie, sprawa zostaje zamknięta. W przypadku wyrażenia zgody na transfer, dyrektor szkoły docelowej musi uzyskać jeszcze pozytywną opinię organu prowadzącego. Po jej otrzymaniu można dokonać przeniesienia. 

Jak kończy się formalne przeniesienia nauczyciela do pracy w innej szkole?

Pozytywnie rozpatrzony wniosek nauczyciela o przeniesienie do innej szkoły skutkuje wydaniem dekretu przeniesienia. Dokument przygotowuje dotychczas zatrudniająca nauczyciela placówka.

Dekret wskazuje tryb przeniesienia, miejsce i stanowisko pracy, na które nauczyciel jest przenoszony, okres przeniesienia, a także fakt uzyskania zgody organu prowadzącego i dyrektora szkoły, w której obecnie jest zatrudniony nauczyciel.

Poza dekretem, szkoła przekazuje drugiej placówce również akta osobowe nauczyciela i pozostałą dokumentację związaną ze stosunkiem pracy. Do przekazania akt można sporządzić pismo przewodnie.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Prośba nauczyciela o przeniesienie do innej szkoły wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Prośba nauczyciela o przeniesienie do innej szkoły wzór

Aktualizacja: 2023-05-18

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 142

Prośba nauczyciela o przeniesienie do innej szkoły wzór
Prośba nauczyciela o przeniesienie do innej szkoły wzór
17