Oświadczenie o rezygnacji z lekcji religii wzór

17 

Lekcje religii w szkole nie są obowiązkowe. Oświadczenie o rezygnacji z zajęć może złożyć pełnoletni uczeń lub rodzic ucznia niepełnoletniego.

Pismo można przygotować w dowolnym momencie w trakcie roku szkolnego, choć najczęściej dokument przedkłada się we wrześniu. Rezygnacja z lekcji religii nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami i nie wymaga uzasadnienia.

Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Jak zrezygnować z lekcji religii w szkole?

Religia w szkole nie jest lekcją obowiązkową. Zamiast niej uczniowie często mogą wybrać zajęcia z etyki lub “wolną godzinę”. Statut szkoły nie powinien w żaden sposób ograniczać możliwości rezygnacji z lekcji religii, nawet co do terminu.

Oznacza to, że oświadczenie o rezygnacji z lekcji religii można złożyć w dowolnym momencie, również w przypadku, kiedy uczeń był już na kilku, czy kilkunastu zajęciach. W przypadku uczniów dorosłych – w liceum czy technikum – taką rezygnację można sporządzić samodzielnie.

Natomiast uczeń niepełnoletni o sporządzenie rezygnacji musi poprosić swojego rodzica. Pismo kierowane jest do dyrektora placówki oświatowej, który nie może odmówić przyjęcia oświadczenia. Co więcej, rezygnacja nie wymaga żadnego uzasadnienia, a kierujący placówką nie ma prawa wymagać od rodziców lub dorosłego ucznia dodatkowych wyjaśnień. 

Jakie są konsekwencje rezygnacji z lekcji religii?

Rezygnacja z religii nie niesie za sobą żadnych negatywnych konsekwencji. Na świadectwie w miejscu przeznaczonym na ocenę z tego przedmiotu uczeń zobaczy jedynie poziomą kreskę. Jeśli do tej pory otrzymał jakiekolwiek oceny z religii, nie będą one brane pod uwagę przy klasyfikacji.

Rezygnacja z lekcji religii może wiązać się jednak z brakiem możliwości przystąpienia do sakramentów. Warto wspomnieć również, że wolną godzinę szkoła może zagospodarować uczniowi na kilka sposobów.

Jeśli jest to pierwsza lub ostatnia lekcja danego dnia, uczeń może przyjść do szkoły później lub wcześniej wrócić do domu. W przypadku, kiedy religia zaplanowana jest pomiędzy zajęciami, ucznia zobowiązuje się z reguły do przebywania w szkolnej świetlicy lub w bibliotece.

Wiele zależy również od zasad panujących w danej placówce – część szkół może organizować dla uczniów zajęcia zastępcze nawet w przypadku, kiedy religia jest lekcją pierwszą lub ostatnią danego dnia. 

Jak napisać oświadczenie o rezygnacji z religii?

Oświadczenie o rezygnacji z religii to proste pismo, które należy adresować do dyrektora szkoły. Dokument musi zawierać między innymi dane ucznia, a także podpis rodzica/opiekuna prawnego.

Jak zostało wspomniane, uzasadnienie rezygnacji nie jest wymagane. Szkoła nie ma prawa żądać od rodziców lub od dorosłego ucznia podania powodów podjętej decyzji.

Co więcej, nie może również podejmować prób wpłynięcia na tę decyzję poprzez prowadzenie rozmów umoralniających, czy tym bardziej poprzez straszenie ucznia, np. obniżeniem oceny z zachowania. Działania tego typu są niezgodne z prawem.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Oświadczenie o rezygnacji z lekcji religii wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Oświadczenie o rezygnacji z lekcji religii wzór

Aktualizacja: 2023-05-12

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 126

Oświadczenie o rezygnacji z lekcji religii wzór
Oświadczenie o rezygnacji z lekcji religii wzór
17