Podanie o zwolnienie z WF do dyrektora wzór

17 

Jeśli zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego ma charakter długotrwały, odpowiednie pismo w tej sprawie należy złożyć u dyrektora szkoły. Co ważne, takie zwolnienie musi być uzasadnione i oparte na zaświadczeniu lekarskim, w którym wskazane zostaną przeciwwskazania do uczęszczania na lekcje WF.

Takie zaświadczenie można uzyskać między innymi od kardiologa, od neurologa, od ortopedy, czy nawet od dermatologa. 

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Jak napisać podanie o zwolnienie z lekcji WF?

Jednorazowo z lekcji WF-u rodzic może zwolnić swoje dziecko podobnie, jak z innych zajęć, takich jak matematyka, czy język polski. W tym celu powinien porozumieć się z nauczycielem prowadzącym zajęcia wychowania fizycznego lub z wychowawcą klasy.

Zwolnienia można dokonać ustnie lub pisemnie, podając przyczynę nieobecności dziecka na zajęciach, na przykład z powodu wyjazdu, w związku ze sprawami rodzinnymi, itd. Rodzic ma prawo zwolnić ucznia z zajęć także na kilka dni, na przykład z powodu złego samopoczucia.

Szkoła może jednak wymagać w takim przypadku przedstawienia zwolnienia lekarskiego, podobnie jak przy przeziębieniu. Zwolnienie tygodniowe, czy dwutygodniowe rodzic kieruje zwykle do wychowawcy klasy, jeśli uczeń w czasie choroby nie uczęszcza na żadne zajęcia, a do nauczyciela WF wtedy, kiedy z powodu choroby (w trakcie lub po przebyciu infekcji) dziecko powinno unikać wysiłku fizycznego.

W sprawę nie trzeba angażować dyrektora szkoły, ponieważ kilka dni nieobecności nie mają wpływu na to, czy uczeń będzie klasyfikowany.

Długoterminowe zwolnienie z lekcji WF 

Przepisy nie precyzują, kiedy zwolnienie z lekcji WF jest krótko-, a kiedy długoterminowe. Można przyjąć jednak, że nieobecność, która ma trwać od kilku tygodni do całego roku szkolnego będzie wymagała złożenia odpowiedniego podania do dyrektora placówki oświatowej.

Jeśli więc dziecko ma być nieobecne na zajęciach wychowania fizycznego przez miesiąc, semestr lub cały rok szkolny, pismo w tej sprawie trzeba skierować do dyrektora szkoły, popierając je zwolnieniem lekarskim – od lekarza specjalisty.

Co ważne, takie zaświadczenie może dotyczyć całkowitego zwolnienia z zajęć lub zwolnienia z wykonywania niektórych ćwiczeń, a wtedy dziecko nadal ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach WF-u. Wskazaniem do zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego może być:

  • astma,
  • wady serca
  • padaczka,
  • rekonwalescencja po zabiegach ortopedycznych, chirurgicznych,
  • krótkowzroczność, która zagraża odklejeniem siatkówki,
  • stany pourazowe,
  • ciężkie skrzywienie kręgosłupa,
  • oczekiwanie na operację. 

Jak zwolnienie z WF wpływa na ocenę ucznia?

W sprawie długotrwałego zwolnienia ucznia z lekcji WF rodzic odpowiednie pismo kieruje do dyrektora placówki oświatowej. Jeśli więc dziecko jest całkowicie zwolnione z zajęć, nie uczęszcza na nie, nie otrzymuje ocen i nie jest klasyfikowane (pod warunkiem że okres zwolnienia obejmuje większą część semestru).

W przypadku zwolnienia częściowego, kiedy dziecko otrzymuje oceny, ale nie wykonuje niektórych ćwiczeń, uczeń może być klasyfikowany, zatem zwolnienie nie wpływa znacząco na jego ocenę na świadectwie.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Podanie o zwolnienie z WF do dyrektora wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Podanie o zwolnienie z WF do dyrektora wzór

Aktualizacja: 2023-05-18

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 124

Podanie o zwolnienie z WF do dyrektora wzór
Podanie o zwolnienie z WF do dyrektora wzór
17