Wypisanie dziecka z religii w szkole wzór

17 

Lekcje religii w szkołach nie są obowiązkowe, dlatego pełnoletni uczeń lub rodzic ucznia niepełnoletniego mogą w dowolnym momencie wypisać się z takich zajęć. Decyzja o rezygnacji z lekcji religii nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami.

Nie należy zatem obawiać się, że wpłynie to na obniżenie uczniowi oceny ze sprawowania, czy na zaniżenie jego średniej. Na świadectwie w miejscu oceny z religii uczeń zobaczy jedynie poziomą kreskę. 

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Czy można wypisać dziecko z religii w szkole?

Religia w szkole nie jest obowiązkowa. W niektórych placówkach dzieciom do wyboru proponuje się zatem nie tylko lekcje religii, ale również lekcje etyki, czy religioznawstwa. Niezależnie od rodzaju szkoły, z religii można wypisać się w każdym czasie bez żadnych konsekwencji.

Nie ma znaczenia, czy dziecko było już na kilku lekcjach, ani czy uzyskało jakiekolwiek oceny z tego przedmiotu. Szkoła nie ma prawa powstrzymywać rodziców przed rezygnacją z religii. Nie może też straszyć ucznia negatywnymi konsekwencjami, czy żądać od niego dodatkowych wyjaśnień.

Zabrania się również prowadzenia z uczniem lub z jego rodzicami jakichkolwiek rozmów umoralniających w tym zakresie. Jeśli uczeń jest pełnoletni, z religii może wypisać się samodzielnie. Ucznia niepełnoletniego z zajęć wypisuje rodzic. W tym celu powinien przygotować oświadczenie adresowane do dyrektora placówki. 

Jak wypisać dziecko z religii w szkole?

Wypisanie dziecka z religii w szkole sprowadza się do sporządzenia odpowiedniego oświadczenia woli o rezygnacji z zajęć. Pismo to musi zawierać dane osobowe ucznia oraz podpis rodziców. Dokument należy adresować do dyrektora szkoły, a samo oświadczenie złożyć w sekretariacie. 

Czym skutkuje wypisanie dziecka z religii w szkole?

Jak zostało wspomniane, zasadniczo rezygnacja z religii w szkole nie niesie za sobą negatywnych skutków, jeśli chodzi o ocenę z zachowania i średnią ucznia. Jeżeli dziecko uzyskało już jakieś oceny z tego przedmiotu, nie będą one brane pod uwagę przy klasyfikacji. Nie wpłynie to zatem na obniżenie średniej dziecka, ponieważ religia nie będzie wtedy wliczana do liczby realizowanych przez ucznia przedmiotów.

Jedynym skutkiem rezygnacji, z którego warto zdawać sobie sprawę, może być brak możliwości przyjęcia przez dziecko sakramentu, np. bierzmowania. Poza tym, zwolnienie dziecka z lekcji religii wiąże się z koniecznością odpowiedniego zagospodarowania wolnej godziny zajęć. Jeśli religia jest zaplanowana jako pierwsza lekcja danego dnia, dziecko zwykle może przyjść do szkoły godzinę później.

Z kolei w przypadku ostatniej lekcji może wcześniej wrócić do domu. Jeżeli religia odbywa się w środku dnia, w trakcie wolnej godziny uczeń może zostać zobowiązany do przebywania w bibliotece lub świetlicy szkolnej. Wszystko zależy jednak od zasad panujących w danej placówce, ponieważ niekiedy dzieci mają obowiązek przebywania w szkole nawet wtedy, kiedy religia jest lekcją pierwszą lub ostatnią. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wypisanie dziecka z religii w szkole wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Wypisanie dziecka z religii w szkole wzór

Aktualizacja: 2023-05-18

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 124

Wypisanie dziecka z religii w szkole wzór
Wypisanie dziecka z religii w szkole wzór
17