Petycja o usunięcie ucznia z klasy – wzór

17 

Usunięcie ucznia z klasy jest rozwiązaniem, które powinno być traktowane jako ostateczność. Nawet dziecko sprawiające poważne problemy wychowawcze musi zostać objęte pomocą, ponieważ znalezienie źródła takich problemów często pozwala wyprowadzić ucznia na prostą.

O usunięciu ucznia z klasy można pomyśleć w przypadku, kiedy różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie pomogły oraz gdy ani uczeń, ani jego rodzice nie są zainteresowani współpracą ze szkołą. 

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Do kogo skierować petycję o usunięcie ucznia z klasy?

Decyzję o usunięciu ucznia z klasy może podjąć jedynie dyrektor szkoły. Kierujący placówką odpowiada za zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa, czuwa nad procesem kształcenia i dba o udzielanie uczniom niezbędnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Petycja o usunięcie ucznia z klasy musi więc zostać skierowana właśnie do dyrektora szkoły. Dokument mogą przygotować rodzice uczniów lub pełnoletni uczniowie.

Pismo wymaga starannego uzasadnienia, w którym należy odwołać się nie tylko do zachowań, jakich dopuszcza się trudny uczeń, ale również do form udzielonej mu już pomocy i podjętych działań, np. prób porozumienia się z rodzicami dziecka. Pod petycją powinny podpisać się wszystkie osoby, które popierają taką inicjatywę. 

Jak wygląda usunięcie ucznia z klasy?

Należy wiedzieć, że petycja o usunięcie ucznia z klasy (i szkoły) może być rozpatrywana jedynie jako prośba o przeniesienie, jeśli uczeń jest niepełnoletni. W Polsce obowiązek szkolny trwa bowiem do 18. roku życia, a to oznacza, że dziecko wydalone z jednej szkoły musi zostać przyjęte do innej placówki.

W przypadku uczniów agresywnych nie stanowi to zatem rozwiązania problemu – uczeń będzie sprawiał takie same problemy w innej szkole. Decyzję o usunięciu dziecka z klasy podejmuje dyrektor szkoły, jednak nie w pełni samodzielnie, gdyż wymaga to podjęcia uchwały przez radę pedagogiczną oraz uzyskania opinii samorządu uczniowskiego.

Jeśli petycja o usunięcie ucznia z klasy dotyczy ucznia szkoły prywatnej, procedura jest znacznie mniej skomplikowana. Dziecko uczące się w szkole niepublicznej może zostać z niej wyrzucone w każdej chwili, nawet jeśli nie ma jeszcze 18 lat. 

Czym skutkuje petycja o usunięcie ucznia z klasy?

Petycja o usunięcie ucznia z klasy powinna opisywać, jakich zachowań dopuszcza się dziecko. Najczęściej problemem są natomiast zachowania agresywne, czyli między innymi:

  • bicie innych dzieci,
  • niszczenie mienia,
  • kradzieże, wymuszenia,
  • groźby i szantaże,
  • przeklinanie w szkole,
  • palenie papierosów, picie alkoholu na terenie szkoły,
  • przychodzenie do szkoły pod wpływem środków odurzających. 

Kiedy dyrektor otrzymuje petycję o usunięcie ucznia z klasy, powinien w pierwszej kolejności wyjaśnić sprawę, czyli sprawdzić, czy przedstawione w niej zarzuty są prawdziwe. W następnym kroku ma obowiązek podjęcia działań, które pozwolą na rozwiązanie problemu i zapewnienie uczniom bezpieczeństwa oraz odpowiednich warunków do nauki, opieki i wychowania.

Dyrektor powinien podjąć kontakt z rodzicami trudnego ucznia, aby zaproponować im pomoc poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dziecko agresywne może zostać objęte indywidualnym tokiem kształcenia, dzięki czemu nie będzie stanowiło zagrożenia dla innych. Jeśli zaś rodzice odmawiają współpracy, dyrektor powinien powiadomić o sprawie sąd rodzinny lub ośrodek pomocy społecznej. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Petycja o usunięcie ucznia z klasy – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Petycja o usunięcie ucznia z klasy - wzór

Aktualizacja: 2023-05-18

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 126

Petycja o usunięcie ucznia z klasy - wzór
Petycja o usunięcie ucznia z klasy - wzór
17