Petycja o zmianę wychowawcy – wzór

17 

O przydzielaniu wychowawców do poszczególnych klas decyduje dyrektor szkoły, który jest pracodawcą dla każdego nauczyciela. Wniosek lub petycję o zmianę wychowawcy należy kierować zatem właśnie do dyrektora szkoły lub przedszkola, odpowiednio uzasadniając swoją prośbę.

Kierujący placówką nie wyrazi zgody na zmianę wychowawcy z błahych powodów. Petycję o zmianę wychowawcy może przygotować grupa rodziców uczniów niepełnoletnich lub grupa uczniów pełnoletnich. 

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Jak zmienić wychowawcę klasy?

Decyzję o tym, który nauczyciel będzie wychowawcą danej klasy, podejmuje dyrektor szkoły. Dyrektor zarządza całą kadrą pracowników placówki oświatowej i pełni nad nauczycielami nadzór, kontrolując między innymi to, czy pedagodzy przestrzegają przepisów prawa oświatowego i statutu jednostki.

Jeśli uczniowie lub rodzice uczniów chcą doprowadzić do zmiany wychowawcy, muszą przygotować w tym celu wniosek lub petycję skierowaną do dyrektora. Wniosek może sporządzić jedna osoba jako przedstawiciel grupy.

Z kolei pod petycją powinny znaleźć się podpisy większości uczniów/rodziców popierających inicjatywę. Petycja ma większą moc sprawczą ze względu na fakt, iż lepiej obrazuje skalę problemu. Jeśli bowiem inicjatywę zmiany wychowawcy popiera większość grupy, dyrektor nie może bagatelizować problemu. 

Jak uzasadnić petycję o zmianę wychowawcy?

Zarówno wniosek, jak i petycja o zmianę wychowawcy klasy powinny zostać starannie uzasadnione. Rodzice lub uczniowie nie mogą powołać się tutaj na brak sympatii do nauczyciela.

Wskazaniem do zmiany wychowawcy może być natomiast fakt łamania przez pedagoga przepisów prawa oświatowego, praw ucznia lub praw dziecka, a także wewnętrznego statutu placówki oświatowej. Petycja o zmianę wychowawcy będzie uzasadniona, jeśli nauczyciel:

  • dyskryminuje uczniów,
  • stosuje przemoc słowną lub psychiczną,
  • zachowuje się agresywnie,
  • jest niekulturalny wobec uczniów/rodziców,
  • nie wspiera uczniów w ich rozwoju.

Warto pamiętać, że wniosek lub petycja o zmianę wychowawcy nie mogą być anonimowe. W treści pisma należy uwzględnić dane przedstawiciela grupy osób występujących z taką inicjatywą oraz podpisy wszystkich osób, które ją popierają.

Jeśli taki dokument wpłynie do dyrektora, jego obowiązkiem będzie podjęcie działania i ustosunkowanie się do prośby uczniów/rodziców. Zanim jednak kierujący placówką podejmie decyzję o zmianie wychowawcy, przeprowadzi postępowanie, które ma na celu zweryfikowanie prawdziwości stawianych nauczycielowi zarzutów. 

Jak wygląda procedura powołania i zmiany wychowawcy?

Wychowawca nie jest nieodwoływalny. Jego powołaniem i odwołaniem zajmuje się dyrektor szkoły. Przy przydzielaniu wychowawstwa dyrektor ma obowiązek uzyskania opinii rady pedagogicznej, choć treść tej opinii nie jest dla niego wiążąca. Zasadniczo, wychowawca powinien opiekować się oddziałem w sposób ciągły przez cały etap edukacyjny. Można jednak zmienić go z powodu: 

  • zmian w sytuacji organizacyjnej szkoły,
  • przejścia nauczyciela na emeryturę,
  • długotrwałej nieobecności nauczyciela,
  • zastrzeżeń co do pracy nauczyciela – uzasadnionych. 

Petycja w sprawie zmiany wychowawcy nie jest więc jedyną podstawą dla podjęcia takiej decyzji przez dyrektora szkoły. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Petycja o zmianę wychowawcy – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Petycja o zmianę wychowawcy - wzór

Aktualizacja: 2023-05-18

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 133

Petycja o zmianę wychowawcy - wzór
Petycja o zmianę wychowawcy - wzór
17