Petycja o zmianę nauczyciela PRZYKŁAD – wzór

17 

O zmianie nauczyciela uczącego daną klasę może zadecydować jedynie dyrektor szkoły. Wniosek lub petycję w tej sprawie ma prawo złożyć natomiast zarówno rodzic, jak i uczeń pełnoletni. Pismo z prośbą o zmianę nauczyciela musi zostać starannie uzasadnione.

Dyrektor nie wyrazi zgody na taką zmianę z powodu braku sympatii do pedagoga, czy wysokich wymagań wobec uczniów. Zmiana nauczyciela może być utrudniona również w przypadku, kiedy w szkole nie pracuje inny nauczyciel mogący go zastąpić. 

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Jak napisać petycję o zmianę nauczyciela?

Petycja o zmianę nauczyciela powinna zostać zaadresowana do dyrektora i podpisana przez wszystkie osoby, które popierają tę inicjatywę. Zmiana pedagoga będzie uzasadniona, jeśli jako argumenty autorzy petycji wskażą:

  • stosowanie przemocy wobec uczniów,
  • stosowanie nieakceptowalnych metod pracy,
  • nieodpowiednie traktowanie uczniów, np. dyskryminację,
  • nieefektywne prowadzenie zajęć, skutkujące niskimi wynikami w nauce,
  • nieradzenie sobie z organizacją pracy w szkole,
  • częste nieobecności, notoryczne spóźnienia.

Petycja musi zostać napisana rzeczowo i rzetelnie, bez subiektywnych ocen i prywatnych komentarzy. Jeśli pismo zostanie przygotowane prawidłowo, dyrektor będzie miał obowiązek ustosunkować się do niego i udzielić odpowiedzi – również na piśmie. To między innymi z tego względu dokument nie powinien być anonimowy. 

Czy zmiana nauczyciela jest trudna?

Organizacją pracy w szkole zajmuje się dyrektor. To on przydziela nauczycieli do poszczególnych klas. Jego decyzja jest następnie zatwierdzana przez organ prowadzący i związki zawodowe. Zatwierdzenie to odbywa się w maju i obejmuje kolejny rok szkolny.

W związku z tą procedurą zmiana nauczyciela w trakcie roku szkolnego nie jest łatwa. Utrudniać ją może również fakt, że dany pedagog jest jedynym nauczycielem uczącym danego przedmiotu.

Jeśli petycja o zmianę nauczyciela miałby wiązać się także z wydaleniem pracownika ze szkoły, sprawa będzie bardziej skomplikowana w przypadku nauczyciela mianowanego.

Nauczyciel kontraktowy może zostać zwolniony poprzez wypowiedzenie umowy o pracę, natomiast zwolnienie nauczyciela mianowanego jest procedurą, w której wymaga się między innymi ustalenia oceny pracy przez dyrektora szkoły. 

Czy warto złożyć petycję o zmianę nauczyciela?

Petycja o zmianę nauczyciela musi być uzasadniona. Warto złożyć ją w przypadku, kiedy nauczyciel prowadzi lekcje nieefektywnie, przez co uczniowie uzyskują słabe wyniki w nauce.

Jeśli wynika to ze sposobu, w jaki prowadzi on zajęcia – nie tłumaczy zagadnień, włącza uczniom filmy, zamiast prowadzić lekcje samodzielnie, itd. – można zarzucić mu brak kompetencji lub stosowanie niewłaściwych metod nauczania.

Zmiana nauczyciela jest uzasadniona również w przypadku, kiedy ten łamie przepisy prawa oświatowego, prawa ucznia, prawa dziecka, regulamin placówki oświatowej. Z kolei w sytuacji, kiedy nauczyciel dopuszcza się przemocy wobec uczniów, sprawę można – a nawet trzeba – zgłosić także na policję. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Petycja o zmianę nauczyciela PRZYKŁAD – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Petycja o zmianę nauczyciela PRZYKŁAD - wzór

Aktualizacja: 2023-05-18

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 125

Petycja o zmianę nauczyciela PRZYKŁAD - wzór
Petycja o zmianę nauczyciela PRZYKŁAD - wzór
17