Wnioski pohospitacyjne PRZYKŁADY

17 

Hospitacja jest procesem obserwacji i oceny pracy nauczyciela. Przeprowadza ją dyrektor lub inny pedagog. Celem hospitacji jest natomiast monitorowanie efektywności nauczyciela w zakresie prowadzenia zajęć, budowania relacji z uczniami, stosowania różnych metod edukacyjnych, czy realizowania celów edukacyjnych ogółem.

Po hospitacji przygotowuje się tak zwane wnioski pohospitacyjne, które służą usprawnieniu pracy nauczyciela, a tym samym i całej szkoły.

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Czego dotyczą wnioski pohospitacyjne?

Podczas hospitacji obserwator – dyrektor lub nauczyciel – stara się ocenić pracę danego pedagoga w zakresie różnych aspektów nauczania uczniów. Hospitacja polega na przyglądaniu się temu, jak nauczyciel planuje lekcje, jakie stosuje metody nauczania, jak dostosowuje się do potrzeb uczniów, czy efektywnie zarządza klasą, jak ocenia postępy dzieci, itd.

Wnioski pohospitacyjne mogą dotyczyć więc:

 • stopnia realizacji przez nauczyciela założonych celów,
 • stopnia doskonalenia osiągnięć,
 • struktury zajęć,
 • podejścia do nauczania,
 • metod sprawdzania osiągnięć uczniów,
 • efektywności zajęć,
 • aktywności uczniów na zajęciach, itd.

Przykładowe wnioski pohospitacyjne stanowią informację zwrotną dla nauczyciela. Pozwalają mu doskonalić swój warsztat, osiągać lepsze efekty pracy, a to przekłada się na lepsze wyniki nauczania całej szkoły.

Przykłady wniosków pohospitacyjnych

Wnioski pohospitacyjne mogą być różne w zależności od celu przeprowadzenia hospitacji, czy rodzaju zajęć, jakie prowadzi z uczniami pedagog. Najczęściej obserwator odnosi się w takich wnioskach do tego, czy:

 • nauczyciel monitorował przebieg lekcji,
 • nauczyciel zrealizował cel lekcji,
 • nauczyciel zrealizował podstawę programową,
 • nauczyciel zainteresował uczniów tematem,
 • nauczyciel wdrożył pracę w grupach,
 • nauczyciel stosował metody aktywizujące, pobudzające samodzielność,
 • nauczyciel dostosował poziom trudności zajęć do możliwości uczniów,
 • nauczyciel udzielał uczniom informacji zwrotnych,
 • nauczyciel zadbał o dobrą atmosferę na zajęciach,
 • nauczyciel udzielał wskazówek uczniom,
 • nauczyciel dał uczniom poczucie bezpieczeństwa,
 • nauczyciel motywował uczniów do pracy,
 • nauczyciel uzupełnił dziennik,
 • nauczyciel podsumował zajęcia.

Pod wnioskami pohospitacyjnymi obserwator może umieścić także zalecenia dla nauczyciela oraz wyszczególnienie tych obszarów pracy, które pedagog powinien doskonalić. 

Jaki jest cel hospitacji?

Obecnie wyróżnia się kilka rodzajów hospitacji, a jej cel ma wpływ na to, jak wyglądać będą późniejsze wnioski pohospitacyjne. Hospitacja może być oceniająca – służy wtedy ustaleniu oceny pracy nauczyciela.

Inny rodzaj hospitacji to hospitacja doradcza, która ma pomóc nauczycielowi w określeniu kierunków dalszego rozwoju. Istnieje też hospitacja diagnozująca, która ma na celu ocenę sprawności umiejętności uczniów. Hospitacja może być całościowa lub wycinkowa. Prowadząc ją, obserwator zwróci zaś uwagę na:

 • kontakt nauczyciela z uczniami,
 • dyscyplinę,
 • kulturę osobistą,
 • przygotowanie nauczyciela do zajęć,
 • zgodność tematyczną zajęć,
 • dobór metod pracy,
 • wykorzystanie pomocy naukowych i tym podobne.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wnioski pohospitacyjne PRZYKŁADY”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Wnioski pohospitacyjne PRZYKŁADY

Aktualizacja: 2023-05-25

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 124

Wnioski pohospitacyjne PRZYKŁADY
Wnioski pohospitacyjne PRZYKŁADY
17