Przykładowe wnioski z hospitacji – wzór

17 

Hospitacja jest formą realizacji nadzoru pedagogicznego w szkole lub przedszkolu. Polega na obserwacji zajęć prowadzonych przez hospitowanego nauczyciela.

Obserwacje te prowadzi dyrektor lub inny nauczyciel na stanowisku kierowniczym. Celem prowadzenia hospitacji jest uzyskanie informacji potrzebnych do ustalenia oceny pracy nauczyciela, czy do diagnozy efektów pracy nauczyciela.

Obserwacja zajęć sprawdza, jak pedagog realizuje elementy procesu wychowawczego, dydaktycznego lub opiekuńczego. Wnioski z hospitacji pozwalają doskonalić warsztat pracy nauczyciela i podnosić jakość pracy całej placówki. 

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Jaki może być cel hospitacji?

Przykładowe wnioski z hospitacji należy dopasować do rodzaju przeprowadzonej obserwacji zajęć. Hospitacja może mieć natomiast charakter oceniający, doradczy bądź diagnozujący.

Jeśli obserwacja jest oceniająca, służy ustaleniu oceny pracy nauczyciela. Pozwala określić, jaki wpływ na zachowanie uczniów ma nauczyciel, jakie metody pracy stosuje, jaki jest jego kontakt z dziećmi.

Hospitacja doradcza ma natomiast wspierać nauczyciela w jego dalszym rozwoju, pomóc mu określić kierunek samodoskonalenia i ustalić własną samoocenę. Natomiast obserwacja diagnozująca dotyczy uczniów, czyli pozwala ocenić ich sprawność, umiejętności, postępy czy poziom wiedzy.

Do czego odnoszą się wnioski z hospitacji?

Wzór wniosków z hospitacji należy dostosować do charakteru obserwacji zajęć. Najczęściej przykładowe wnioski z hospitacji odnoszą się natomiast do:

 • poziomu przygotowania nauczyciela do zajęć,
 • organizacji pracy,
 • punktualności,
 • zgodności tematycznej zajęć,
 • dyscyplin na zajęciach,
 • wybranych metod prowadzenia zajęć,
 • wykorzystanych pomocy naukowych,
 • kontaktu z uczniami,
 • kultury osobistej nauczyciela. 

Jakie informacje powinny zostać zawarte we wnioskach z hospitacji?

Arkusz obserwacji zajęć musi uwzględniać w swojej treści podstawowe informacje o hospitowanym nauczycielu oraz o procesie hospitacji, czyli oznaczenie klasy, przedmiotu lekcyjnego, tematu lekcji oraz problematyki obserwacji/rodzaju obserwacji.

Jeśli zaś chodzi o przykładowe wnioski z hospitacji, to wśród nich wymienia się najczęściej odpowiedzi na takie pytania jak:

 • czy nauczyciel monitorował przebieg lekcji,
 • czy nauczyciel podał dzieciom cel lekcji,
 • czy nauczyciel monitorował realizację celu lekcji,
 • czy nauczyciel zrealizował podstawę programową,
 • czy nauczyciel wdrożył pracę w grupach,
 • czy nauczyciel zastosował metody aktywizujące,
 • czy nauczyciel zainteresował dzieci lekcją,
 • czy nauczyciel dostosował poziom trudności zajęć do możliwości uczniów,
 • czy nauczyciel zmotywował uczniów do pracy,
 • czy nauczyciel pobudził samodzielność uczniów, 
 • czy nauczyciel dbał o atmosferę w trakcie lekcji,
 • czy nauczyciel udzielił uczniom informacji zwrotnych,
 • czy nauczyciel udzielał dzieciom wskazówek, 
 • czy nauczyciel uzupełnił dziennik.

We wnioskach z hospitacji można uwzględnić także zalecenia na dalszy etap pracy nauczyciela, czyli wskazanie, jakie działania pedagog powinien zmienić w swojej pracy, aby lepiej realizować się w zawodzie.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Przykładowe wnioski z hospitacji – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Przykładowe wnioski z hospitacji - wzór

Aktualizacja: 2023-06-06

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 134

Przykładowe wnioski z hospitacji - wzór
Przykładowe wnioski z hospitacji - wzór
17