Podanie o powtarzanie semestru – wzór

17 

Powtarzanie semestru to rozwiązanie stosowane w przypadku niezaliczenia przedmiotów i rezygnacji z zaliczenia warunkowego lub nieuzyskania zgody na zaliczenie warunkowe.

Podanie o powtarzanie semestru student kieruje do dziekana swojego wydziału, na zasadach określonych w regulaminie uczelni. Warto pamiętać tutaj o odpowiednich terminach – zazwyczaj pismo musi trafić do dziekanatu najpóźniej na kilka dni przed rozpoczęciem kolejnego semestru. 

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Na czym polega powtarzanie semestru?

Aby semestr nauki na studiach został zaliczony, student musi uzyskać pozytywną ocenę ze wszystkich przedmiotów, na jakie był zapisany.

W przypadku niezaliczenia jednego z przedmiotów, dziekan może podjąć decyzję o skierowaniu studenta na powtarzanie danego przedmiotu lub przedmiotów przy warunkowym zezwoleniu na kontynuowanie studiów w następnym semestrze (w przypadku maksymalnie 2 przedmiotów niezaliczonych), a także skierować studenta na powtarzanie semestru lub skreślić go z listy.

Podania o powtarzanie semestru nie można złożyć po pierwszym semestrze – powtarzanie tego etapu nauki jest niemożliwe. Nie dopuszcza się także możliwości wielokrotnego powtarzania tego samego semestru. 

Samo powtarzanie semestru studiów polega natomiast na uczęszczaniu na zajęcia z niezaliczonych przedmiotów. W trakcie semestru powtarzanego student nie może realizować innych przedmiotów, niż te powtarzane – wyjątkiem może być lektorat z języka obcego za zgodą dziekana.

Jak napisać wniosek o powtarzanie semestru?

Pismo z prośbą o skierowanie na powtarzanie semestru student kieruje do dziekana swojego wydziału. Dokument ma charakter formalny, dlatego powinien zostać przygotowany czytelnie, bezbłędnie, estetycznie, z zastosowaniem odpowiednich zwrotów grzecznościowych i tytułów naukowych adresata.

W treści podania należy określić, jakich przedmiotów student nie zaliczył i wnieść o zgodę na powtórzenie semestru. Uzasadnieniem pisma może być sam fakt niezaliczenia tego etapu studiów, ale student ma też prawo uwzględnić w podaniu wyjaśnienie swojego zaniedbania.

Rozsądnymi argumentami, które mogą przekonać dziekana do podjęcia pozytywnej decyzji będą między innymi:

  • konieczność sprawowania opieki nad chorym/niepełnosprawnym członkiem rodziny – brak czasu na naukę,
  • konieczność podjęcia pracy zarobkowej z powodu złej sytuacji materialnej,
  • ciężka choroba studenta, hospitalizacja.

Jak złożyć podanie o powtarzanie semestru?

Podanie o powtarzanie semestru należy złożyć w dziekanacie osobiście lub wysłać listem poleconym. Warto sprawdzić wcześniej, jaki termin przewiduje na takie działania regulamin uczelni. Zwykle ostateczna chwila na złożenie pisma to 14 dni od dnia zakończenia sesji poprawkowej.

Odpowiedź na wniosek student powinien uzyskać w podobnym terminie, czyli do około 2 tygodni. Można jednak o szczegóły w tym zakresie zapytać pracowników dziekanatu. Wskazane jest również ujęcie swojego numeru kontaktowego w treści wniosku – ułatwi to kontakt z wnioskodawcą.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Podanie o powtarzanie semestru – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Podanie o powtarzanie semestru - wzór

Aktualizacja: 2023-05-18

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 128

Podanie o powtarzanie semestru - wzór
Podanie o powtarzanie semestru - wzór
17