Wniosek o dofinansowanie studiów przez pracodawcę – wzór

17 

Pracodawca powinien wspierać pracowników w ich rozwoju, dlatego przepisy przewidują między innymi obowiązek udzielenia osobie zatrudnionej urlopu na czas przystąpienia do egzaminu maturalnego, czy potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Poza tym pracownik może wystąpić do pracodawcy również z wnioskiem o dofinansowanie studiów. Decyzję w takiej sprawie przełożony podejmuje uznaniowo. Jeśli jednak godzi się zainwestować w rozwój pracownika, zwykle zawiera z nim tak zwaną lojalkę, czyli umowę o szkoleniową.

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Czego może dotyczyć wniosek o dofinansowanie studiów przez pracodawcę?

Jeśli pracodawca chce inwestować w rozwój swoich pracowników, może udzielać im płatnych urlopów, a także finansować studia, kursy czy szkolenia. Dofinansowanie studiów przez pracodawcę często obejmuje nie tylko regulowanie opłat za czesne, ale również zakup podręczników, pokrycie kosztów dojazdu lub zwrot kosztów zakwaterowania.

To od woli pracodawcy zależy jednak, jakiej pomocy udzieli swojemu pracownikowi. Jedyne obligatoryjne formy wsparcia pracownika dokształcającego się, to płatny urlop w wymiarze:

  • 6 dni dla pracownika przystępującego do egzaminu maturalnego, eksternistycznego, potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
  • 21 dni dla pracownika będącego na ostatnim roku studiów, w celu przygotowania pracy dyplomowej i przystąpienia do egzaminu.

Jak napisać wniosek o dofinansowanie studiów przez pracodawcę?

Jak zostało wspomniane, dofinansowanie studiów przez pracodawcę nie jest dla niego obligatoryjne – przepisy Kodeksu pracy nie przewidują takiego obowiązku. Przełożony może, ale nie musi inwestować w rozwój pracownika, dlatego wniosek o takie dofinansowanie powinien zostać odpowiednio umotywowany.

Pracownik musi określić w swoim podaniu, jakie studia chciałby podjąć. Co ważne, ich kierunek powinien w jakimś stopniu wiązać się z branżą, w której działa dana firma.

Jeśli zaś chodzi o uzasadnienie prośby o dofinansowanie studiów, to pracownik może wskazać w niej korzyści, jakie uzyska pracodawca inwestując w rozwój podwładnego. Będą to między innymi:

  • szerszy zakres wiedzy pracownika,
  • podwyższenie kompetencji pracownika,
  • możliwość świadczenia efektywniejszej pracy na rzecz firmy,
  • szansa na usprawnienie działalności firmy, zdobycie większej liczby klientów, uzyskiwanie lepszych wyników finansowych. 

Pozytywna odpowiedź na wniosek o dofinansowanie studiów przez pracodawcę

Jeśli pracodawca wyrazi zgodę na dofinansowanie studiów pracownika, podpisze z nim umowę szkoleniową. Taka umowa precyzuje, w jakim zakresie przełożony wesprze rozwój swojego podwładnego.

Umowa może odnosić się do udzielonego pracownikowi urlopu płatnego, wysokości dofinansowania studiów, a także ewentualnego zwrotu poniesionych kosztów na dojazdy, zakwaterowanie, zakup materiałów edukacyjnych.

Z drugiej jednak strony umowa szkoleniowa zawsze zobowiązuje pracownika do świadczenia pracy na rzecz danego pracodawcy przez czas określony. W związku z tym dokument bywa określany mianem „lojalki”.

Podpisanie z pracownikiem takiego kontraktu jest w pełni zgodne z prawem, ponieważ inwestując w pracownika, pracodawca ma prawo oczekiwać pewnego zwrotu takiej inwestycji. Może więc za pomocą odpowiedniej umowy zabezpieczyć się przed szybkim odejściem osoby zatrudnionej, na przykład do firmy konkurencyjnej. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wniosek o dofinansowanie studiów przez pracodawcę – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Wniosek o dofinansowanie studiów przez pracodawcę - wzór

Aktualizacja: 2023-05-18

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 127

Wniosek o dofinansowanie studiów przez pracodawcę - wzór
Wniosek o dofinansowanie studiów przez pracodawcę - wzór
17