Wypowiedzenie umowy z przedszkolem wzór

17 

Nauka w przedszkolu prywatnym odbywa się na nieco innych zasadach niż nauka w przedszkolu publicznym. Główną różnicą jest to, że rodzice zawierają z prywatnym przedszkolem umowę o świadczenie usług – o kształcenie – i płacą za edukację swojego dziecka.

Z tego względu rezygnacja z nauki w placówce prywatnej wymaga złożenia pisemnego wypowiedzenia umowy. 

Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Jak zakończyć współpracę z przedszkolem prywatnym?

Aby zrezygnować z przedszkola prywatnego, rodzic lub opiekun dziecka musi wypowiedzieć umowę, którą wcześniej zawarł z placówką. W takim przypadku warto ponownie, bardzo dokładnie zapoznać się z jej zapisami, zwłaszcza z paragrafami dotyczącymi wypowiedzenia umowy oraz obowiązującego okresu wypowiedzenia, a także ewentualnych kar umownych.

Z reguły, umowę z przedszkolem można wypowiedzieć z zachowaniem miesięcznego lub kilkumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W tym czasie dziecko nie musi pojawiać się w placówce, ale rodzic nadal ma obowiązek płacenia czesnego za okres wypowiedzenia.

W przypadku rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym opiekun może zostać obciążony obowiązkiem uiszczenia kary umownej, jeśli odpowiednie zapisy na ten temat znalazły się w treści kontraktu.

Umowa może przewidywać również okoliczności, które pozwalają wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia i bez konsekwencji. Najczęściej jest to rażące łamanie postanowień kontraktu, np. narażanie dzieci na niebezpieczeństwo w trakcie zajęć.

Jak napisać wypowiedzenie umowy z przedszkolem?

Wypowiedzenie umowy z przedszkolem musi przyjmować formę pisemną. Taki dokument to nic innego jak oświadczenie woli o chęci rezygnacji z usług placówki oświatowej. W wypowiedzeniu należy uwzględnić odpowiednie dane stron – takie same jak w umowie – oraz termin wypowiedzenia.

Jeśli rezygnacja dotyczy wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym, konieczne jest uwzględnienie w niej uzasadnienia, odwołującego się do okoliczności przewidzianych w treści umowy, np. brak realizacji podstawowych obowiązków przez placówkę oświatową (przedszkole pozostaje zamknięte przez dłuższy okres), czy narażanie uczniów na niebezpieczeństwo.

W przypadku rezygnacji z zachowaniem okresu wypowiedzenia takie uzasadnienie nie jest konieczne. Pismo należy złożyć w sekretariacie placówki, adresując je do dyrektora. Warto uzyskać przy tym potwierdzenie wniesienia rezygnacji wraz z datą, ponieważ od tej daty liczony będzie obowiązujący okres wypowiedzenia. 

Jakie mogą być przyczyny rezygnacji z przedszkola?

Najczęściej wypowiedzenie umowy z przedszkolem umotywowane jest niezadowoleniem z jakości świadczonych przez placówkę usług, zmianą miejsca zamieszkania, czy brakiem środków na dalsze opłacanie czesnego za naukę w prywatnej placówce.

Przyczyn rezygnacji może być jednak znacznie więcej. Niekiedy jest to kwestia zmiany miejsca pracy rodzica – przedszkole przestaje być „po drodze” – czy też chęci zapisania dziecka do innej placówki, mającej lepsze opinie lub z innego powodu bardziej atrakcyjnej (więcej zajęć dodatkowych, lepsze warunki lokalowe, obecność dzieci innych członków rodziny/znajomych, itd.). 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wypowiedzenie umowy z przedszkolem wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Wypowiedzenie umowy z przedszkolem wzór

Aktualizacja: 2023-05-18

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 128

Wypowiedzenie umowy z przedszkolem wzór
Wypowiedzenie umowy z przedszkolem wzór
17