Wypowiedzenie umowy Żłobek – wzór

17 

Umowa ze żłobkiem to umowa o świadczenie usług. Usługi świadczone przez żłobek prywatny są odpłatne, co dotyczy zarówno czesnego, jak i opłaty rekrutacyjnej. Chcąc zerwać umowę ze żłobkiem, rodzic powinien dokładnie zapoznać się z jej treścią.

Dokument musi zawierać bowiem informacje o warunkach wypowiedzenia umowy, a także o obowiązującym strony okresie wypowiedzenia, czy ewentualnych karach umownych.

Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Czy można wypowiedzieć umowę ze żłobkiem?

Rozwiązanie umowy zawartej ze żłobkiem jest możliwe w każdym czasie. Rodzic musi pamiętać, że wypowiedzenie takiej umowy sporządza się obowiązkowo na piśmie. Wypowiedzenie można złożyć osobiście w sekretariacie placówki lub przesłać je pocztą, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Bardzo istotna będzie bowiem data wpływu takiego dokumentu – od niej liczony jest okres wypowiedzenia. Zasadniczo, umowa ze żłobkiem może zostać rozwiązana w dwóch trybach: w trybie natychmiastowym oraz z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

W pierwszym przypadku rodzic musi mieć ważny powód, aby rozwiązać umowę z placówką – np. niewywiązywanie się żłobka z jego podstawowych obowiązków, narażanie dzieci na niebezpieczeństwo. W takiej sytuacji można wypowiedzieć umowę natychmiast bez żadnych negatywnych konsekwencji.

W przypadku braku uzasadnionej przyczyny wypowiedzenia, rozwiązanie umowy może nastąpić w dowolnym czasie, ale z zachowaniem obowiązującego okresu wypowiedzenia, najczęściej długości jednego miesiąca. W tym czasie – nawet jeśli dziecko nie korzysta już z usług placówki – rodzic musi opłacać czesne według dotychczasowych zasad.

Jaka może być przyczyna wypowiedzenia umowy ze żłobkiem?

Rodzice często szukają wzoru wypowiedzenia umowy ze żłobkiem w sytuacji, kiedy są niezadowoleni z jakości kształcenia placówki lub gdy ta w inny sposób nie spełnia ich oczekiwań.

Zasadniczo, przyczyna wypowiedzenia umowy jest ważna jedynie wtedy, kiedy kontrakt rozwiązywany jest w trybie natychmiastowym. Natomiast w innych przypadkach nie trzeba uwzględniać jej w oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy. Przykładowe przyczyny rezygnacji z usług przedszkola to najczęściej:

  • brak oczekiwanych zajęć dodatkowych,
  • niski standard opieki,
  • chęć zmiany placówki na lepiej dostosowaną do potrzeb dziecka,
  • przeprowadzka,
  • zmiana miejsca pracy rodzica,
  • zmiana sytuacji życiowej rodziców,
  • niska jakość usług,
  • częste nieobecności nauczycieli,
  • częste zamykanie placówki, np. na czas remontów, modernizacji. 

Jak napisać wypowiedzenie umowy ze żłobkiem?

Jak zostało wspomniane, wypowiedzenie umowy ze żłobkiem musi przyjmować formę pisemną. Dokument trzeba zaadresować do drugiej strony umowy – jest nią kierujący placówką. Pismo musi zawierać dane osobowe rodziców dziecka, a także oświadczenie o wypowiedzeniu i termin wypowiedzenia.

W momencie rezygnacji z usług żłobka należy rozliczyć się z placówką, dlatego w przypadku ewentualnej nadpłaty, rodzic może uwzględnić w wypowiedzeniu wniosek o zwrot zapłaconego z góry czesnego – biorąc pod uwagę obowiązujący go okres wypowiedzenia. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wypowiedzenie umowy Żłobek – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Wypowiedzenie umowy Żłobek - wzór

Aktualizacja: 2023-06-06

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 124

Wypowiedzenie umowy żłobek - wzór
Wypowiedzenie umowy Żłobek - wzór
17