Wezwanie rodzica do szkoły – wzór pisma

17 

Współcześnie, wychowawca lub inny nauczyciel kontaktuje się z rodzicami uczniów za pomocą wiadomości wysyłanych przez e-dziennik. Dyrektor lub pedagog może jednak również wezwać rodzica do szkoły drogą służbową za pośrednictwem sekretariatu.

Takie pisemne wezwanie rodzica najczęściej wiąże się z sytuacjami trudnymi, np. złamaniem przez ucznia statutu placówki oświatowej. 

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Kiedy stosuje się wezwanie rodzica do szkoły na piśmie?

Na piśmie rodzic wzywany jest do szkoły przede wszystkim w sytuacji, kiedy nie utrzymuje z placówką żadnego kontaktu i nie reaguje na wezwania wystosowane innymi drogami, np. telefoniczne.

Jeśli opiekunowie dziecka nie przychodzą na zebrania, nie podpisują uwag, które otrzymuje uczeń i nie odpowiadają na wezwanie do podjęcia kontaktu wystosowane za pośrednictwem dziecka, szkoła ma prawo wezwać ich do stawienia się w placówce.

Wezwanie na piśmie znajduje zastosowanie również w sytuacjach kłopotliwych, takich jak, chociażby popełnienie przez dziecko czynu zabronionego, złamanie statutu szkoły, dopuszczenie się aktu wandalizmu czy przemocy.

W takich sytuacjach rodzic często wzywany jest do szkoły w pierwszej kolejności za pośrednictwem ucznia, później telefonicznie, a dopiero na końcu – kiedy inne metody kontaktu okażą się nieskuteczne – na piśmie.

Co ważne, jeśli rodzic nie reaguje nawet na pisemne wezwanie wystosowane przez placówkę, dyrektor szkoły ma prawo zgłosić taką sprawę do sądu rodzinnego lub do ośrodka pomocy społecznej, ponieważ zachowanie to świadczy o zaniedbywaniu ucznia (rodzice mają prawo i obowiązek utrzymywać kontakt ze szkołą).

Jakie informacje powinno zawierać pisemne wezwanie rodziców do szkoły?

Pisemne wezwanie rodziców do szkoły to oficjalne „zaproszenie” opiekunów na spotkanie i rozmowę. Dokument powinien wskazywać zatem, kto wzywa rodziców i do kogo wezwanie jest skierowane.

Należy uwzględnić w nim także miejsce i termin spotkania oraz jego cel ogólny, np. rozmowa o zachowaniu ucznia, wyjaśnienie sytuacji, w którą zaangażowany był uczeń, i tym podobne.

Dokument należy dostarczyć rodzicom listownie – listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Pismo może zawierać również ostrzeżenie o konsekwencjach zignorowania wezwania, czyli konieczność zgłoszenia sprawy do takich organów jak MOPS, czy sąd rodzinny.

Co może zrobić szkoła, kiedy rodzice odmawiają współpracy z placówką?

Jeśli rodzic nie reaguje na wezwania do szkoły i nie podejmuje kontaktu z placówką, dyrektor powinien podjąć odpowiednie kroki w celu rozwiązania problemu. W przypadku, kiedy sprawa dotyczy dziecka objętego obowiązkiem szkolnym, nie może on podjąć decyzji o wykreśleniu ucznia z listy.

Ma przed sobą natomiast możliwość skontaktowania się z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz zgłoszenia problemu do sądu rodzinnego. W sytuacji, kiedy rodzic uchyla się od współpracy ze szkołą, jego postępowanie można interpretować jako niewłaściwe wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Na tej podstawie dyrektor ma prawo skierować do sądu wniosek o wgląd w sytuację rodzinną dziecka. Sąd może natomiast nakazać rodzicom określone postępowanie, np. zobowiązać ich do współpracy z asystentem rodziny.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wezwanie rodzica do szkoły – wzór pisma”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Wezwanie rodzica do szkoły - wzór pisma

Aktualizacja: 2023-05-18

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 125

Wezwanie rodzica do szkoły - wzór pisma
Wezwanie rodzica do szkoły - wzór pisma
17