Pismo rodziców do dyrektora szkoły w sprawie agresywnego ucznia WZÓR

17 

Dyrektor szkoły ma obowiązek zapewniać uczniom bezpieczeństwo w trakcie zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych. W przypadku pojawiających się problemów z agresją wśród uczniów, która stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci, warto skierować do niego odpowiednie pismo o interwencję.

Skarga na agresywnego ucznia może zostać poprzedzona rozmowami z wychowawcą, pedagogiem szkolnym, czy samą dyrekcją – lecz nie jest to konieczne.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór skargi na agresywnego ucznia, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Czego może dotyczyć pismo rodziców do dyrektora szkoły w sprawie agresywnego ucznia?

Agresywny uczeń to duży problem, ponieważ nie tylko stanowi on zagrożenie dla zdrowia i życia innych dzieci, ale również daje im negatywny przykład do naśladowania. Agresja w szkole przyjmuje natomiast różne formy. Trudny uczeń może:

  • przeklinać,
  • nękać i prześladować inne dzieci,
  • szantażować uczniów, 
  • kierować groźby pod adresem dzieci i nauczycieli,
  • niszczyć lub kraść cudze mienie,
  • wszczynać bójki,
  • popychać, uderzać inne dzieci,
  • stosować agresję słowną i fizyczną, itd.

Takie zachowania mogą budzić lęk, a także stawać się przyczyną szkolnych fobii. Agresywny uczeń nie powinien pozostawać więc bezkarny – brak reakcji dorosłych stanowi dla niego przyzwolenie do dalszego nękania innych.

Warto przygotować zatem skargę do dyrektora, w której takie zachowania zostaną dokładnie opisane, a to zobliguje kierującego placówką do podjęcia konkretnych działań.

Co można zrobić przed złożeniem skargi na agresywnego ucznia do dyrektora?

Skargę na agresywnego ucznia do dyrektora warto poprzedzić przede wszystkim rozmowami: z wychowawcą klasy, innymi nauczycielami, pedagogiem lub psychologiem, rodzicami trudnego ucznia, a wreszcie również z dyrektorem.

Jeśli rozmowy i podejmowane działania będą bezskuteczne, pisemna skarga na agresywnego ucznia zmusi dyrektora do bardziej stanowczej reakcji. Jeżeli bowiem pismo rodziców do dyrektora szkoły w sprawie agresywnego ucznia zostanie złożone poprawnie, kierujący placówką będzie musiał podjąć działanie i ustosunkować się do takiej skargi.

W ramach postępowania wyjaśniającego dyrektor może wezwać do szkoły rodziców dziecka, powiadomić o sprawie sąd rodzinny, a także przekazać sprawę kuratorium oświaty.

Do czego prowadzi skarga na agresywnego ucznia do dyrektora?

Imienne pismo rodziców do dyrektora szkoły w sprawie agresywnego ucznia (anonimy można pozostawić bez rozpatrzenia) powinno zostać rozpatrzone w terminie do 30 dni. Skarga zobowiązuje kierującego placówką do zbadania sprawy i ustosunkowania się do zarzutów rodziców.

Warto pamiętać jednak, że nawet agresywny uczeń powinien uzyskać pomoc, a nie karę, dlatego nie należy spodziewać się, że skarga automatycznie doprowadzi do wydalenia ucznia ze szkoły, czy do jego przeniesienia.

Dziecko w pierwszej kolejności zostanie objęte pomocą, na przykład w formie zajęć terapeutycznych. Pomoc może zostać udzielona także rodzicom trudnego ucznia, o ile zechcą współpracować z placówką. W przeciwnym razie dyrektor powinien, zgłosić sprawę do sądu rodzinnego. O ewentualnym przeniesieniu ucznia do innej szkoły zadecydować może jedynie za zgodą kuratora. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Pismo rodziców do dyrektora szkoły w sprawie agresywnego ucznia WZÓR”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Pismo rodziców do dyrektora szkoły w sprawie agresywnego ucznia WZÓR

Aktualizacja: 2023-05-18

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 145

Pismo rodziców do dyrektora szkoły w sprawie agresywnego ucznia WZÓR
Pismo rodziców do dyrektora szkoły w sprawie agresywnego ucznia WZÓR
17