Skarga na ucznia – wzór

17 

Skargę na ucznia należy kierować do dyrektora szkoły w sytuacji, kiedy rozmowy z wychowawcą, innymi nauczycielami, czy pedagogiem szkolnym nie przyniosły oczekiwanego skutku.

Skarga może dotyczyć między innymi ucznia trudnego, agresywnego, który ma negatywny wpływ na inne dzieci lub stanowi dla nich zagrożenie. Pismo można skierować również do kuratorium oświaty, jednak takie rozwiązanie warto traktować jako ostateczność. 

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Jak napisać skargę na ucznia?

Przygotowaniem skargi na ucznia najczęściej zainteresowani są rodzice innych dzieci, poszkodowanych z powodu różnych niewłaściwych zachowań. Z reguły skarga do dyrektora, czy do kuratorium nie jest pierwszym działaniem, jakie podejmują w takich okolicznościach.

Walka z trudnym uczniem najpierw prowadzona jest na poziomie nauczycieli i wychowawcy, niekiedy również pedagoga szkolnego lub psychologa. Jeśli jednak nie przynosi to żadnych rezultatów, a rodzice dziecka nie chcą współpracować, najlepszym wyjściem z sytuacji okazuje się pisemna skarga do dyrektora.

Dokument powinien zawierać dane rodzica lub rodziców wnoszących pismo, a także dane trudnego ucznia i opis jego problematycznych zachowań. Skarga może dotyczyć:

  • agresji słownej i fizycznej,
  • nękania, prześladowania innych uczniów,
  • przeklinania, braku kultury osobistej, braku szacunku do nauczyciela,
  • niszczenia własności innych uczniów,
  • szantażowania, zastraszania, gróźb kierowanych pod adresem innych uczniów, itd. 

Agresywne zachowanie jednego dziecka stanowi negatywny wzorzec do naśladowania dla innych. Jest też bezpośrednim zagrożeniem dla zdrowia (fizycznego i psychicznego), a nawet życia pozostałych uczniów.

Nie wolno zatem takiego działania lekceważyć. W skardze do dyrektora na ucznia warto napisać również, podjęcia jakich działań rodzice oczekują od kierującego placówką. 

Czym skutkuje skarga na ucznia do dyrektora?

Jeśli skarga do dyrektora na ucznia została sporządzona prawidłowo – zawiera dane wnoszącego – kierujący placówką ma obowiązek ustosunkować się do niej i przygotować swoją odpowiedź na skargę w terminie do 30 dni.

Oznacza to, że pismo zobowiązuje dyrektora do podjęcia konkretnych działań. Najpierw powinien on zbadać sprawę, przeprowadzić rozmowy z nauczycielami, wezwać do szkoły rodziców trudnego ucznia, a w razie potrzeby powiadomić sąd rodzinny i kuratorium o braku możliwości współpracy z rodzicami dziecka.

Agresywny uczeń może zostać objęty indywidualnym tokiem nauczania, a ostatecznie nawet przeniesiony lub całkowicie wydalony ze szkoły (w przypadku szkół prywatnych lub uczniów, którzy ukończyli 18. rok życia).

Jeśli jednak dyrektor w odpowiedzi na skargę nie podejmie żadnych działań lub gdy podjęte przez niego działania okażą się nieskuteczne, sprawę można zgłosić dalej – do kuratorium oświaty lub do organu prowadzącego szkołę.

Nie należy jednak pomijać w tym procesie skargi do dyrektora szkoły, ponieważ takie działanie zostanie potraktowane przez kuratorium jako próba “przeskoczenia” systemu wnoszenia skarg – organ przekieruje pismo do odpowiedniego podmiotu, czyli właśnie do dyrektora. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Skarga na ucznia – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Skarga na ucznia - wzór

Aktualizacja: 2023-05-18

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 127

Skarga na ucznia - wzór
Skarga na ucznia - wzór
17