Skarga na dyrektora przedszkola do Kuratorium – wzór

17 

Kuratorium pełni nad przedszkolem nadzór pedagogiczny. Obejmuje on między innymi kontrolę prawidłowego realizowania podstawy programowej, a także analizę i ocenę procesu kształcenia.

Kuratorium sprawdza, czy placówka udziela pomocy nauczycielom i uczniom, a także, czy zapewnia im bezpieczeństwo. Jeśli dyrektor przedszkola nie wywiązuje się ze swoich obowiązków w tym zakresie, rodzice lub nauczyciele mogą złożyć na niego skargę do kuratorium.

Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Czego może dotyczyć skarga na dyrektora przedszkola do kuratorium?

Ponieważ kuratorium sprawuje nad przedszkolem nadzór pedagogiczny, nie wszystkie skargi na dyrektora placówki powinny być kierowane do tego podmiotu. Należy wiedzieć, że kuratorium zajmuje się:

  • analizą i oceną procesu kształcenia,
  • badaniem warunków działalności edukacyjnej,
  • badaniem warunków bezpieczeństwa,
  • kontrolowaniem, czy nauczycielom udzielana jest odpowiednia pomoc w zakresie realizacji ich zadań,
  • kontrolowaniem, czy uczniom udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

Wiele z tych zadań to obowiązki dyrektora przedszkola. Jeśli ten nie wywiązuje się z nich należycie, skargę na jego postępowanie można zgłosić najpierw do organu prowadzącego, a następnie do kuratorium. Skarga może dotyczyć między innymi:

  • nieuzasadnionego odrzucenia kandydatury dziecka do przedszkola,
  • niskiej jakości kształcenia,
  • zaniedbań w zakresie udzielania dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • zaniedbań w zakresie troski o bezpieczeństwo uczniów, itd.

Jak zgłosić skargę na dyrektora przedszkola?

Jak zostało wspomniane, skargę na dyrektora przedszkola warto w pierwszej kolejności skierować do organu prowadzącego – do urzędu miasta lub gminy. Skargi do kuratorium zaleca się bowiem traktować jako ostateczność.

Jeśli poprzednie skargi były nieskuteczne, rodzic lub nauczyciel mogą skontaktować się z pracownikami kuratorium i porozmawiać o problemie, upewniając się, że skarga jest zasadna.

Należy pamiętać, że skargę można złożyć ustnie do protokołu lub pisemnie – osobiście lub listownie. Dokument powinien zawierać między innymi dane osobowe i kontaktowe wnoszącego, ponieważ bez tych informacji skarga może pozostać bez rozpatrzenia.

Poza tym, pismo musi pokrótce, ale też rzeczowo wyjaśniać, na czym polega problem. Nie należy uwzględniać w nim niepotwierdzonych informacji, czy własnych, subiektywnych opinii. Dokument można uzupełnić o załączniki, które potwierdzają przytoczone argumenty. 

Czym skutkuje skarga na dyrektora przedszkola do kuratorium?

Skargę na dyrektora do kuratorium należy traktować jako ostateczność z uwagi na to, jak krzywdzące potrafią być jej efekty dla całej szkoły. Taka skarga skutkuje bowiem wszczęciem dokładnej kontroli, przeprowadzanej przez wizytatora.

Wizytator sprawdza dokumentację szkolną, rozmawia z nauczycielami, rodzicami i uczniami, przeprowadza anonimowe ankiety. Jeśli ustali, że dyrektor faktycznie dopuścił się zarzucanych mu czynów, kuratorium może zadecydować o jego ukaraniu.

Wydane przez kuratora zalecenia są też obligatoryjne dla kierującego placówką, dlatego musi on zastosować się do wszystkich wydanych mu wskutek kontroli poleceń. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Skarga na dyrektora przedszkola do Kuratorium – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Skarga na dyrektora przedszkola do Kuratorium - wzór

Aktualizacja: 2023-05-18

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 124

Skarga na dyrektora przedszkola do Kuratorium - wzór
Skarga na dyrektora przedszkola do Kuratorium - wzór
17