Skarga nauczyciela na dyrektora szkoły do Kuratorium – wzór

17 

Kuratorium oświaty kontroluje między innymi to, czy dyrektor wspiera nauczycieli w ich rozwoju oraz czy inspiruje ich do rozwoju zawodowego. Ponieważ kierujący placówką jest jednocześnie pracodawcą i przełożonym dla nauczycieli, jego praca w tym zakresie również podlega kontroli.

W przypadku niezadowolenia ze sposobu, w jaki dyrektor realizuje swoje obowiązki, nauczyciel może wnieść skargę na kierującego placówką do organu prowadzącego lub do kuratorium.

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Czego może dotyczyć skarga nauczyciela na dyrektora szkoły do kuratorium?

Jak zostało wspomniane, dyrektor jest dla nauczycieli pracodawcą i zwierzchnikiem. Odpowiada za przyjmowanie pedagogów do pracy i organizację zajęć w szkole. Prowadzi nadzór nad nauczycielami. Ma wspierać ich w rozwoju i inspirować do samodoskonalenia.

Powinien spełniać także obowiązki, jakie wynikają z przepisów Karty nauczyciela i Kodeksu pracy. Do kuratorium nauczyciel może skierować zatem skargę na dyrektora w związku z:

  • podnoszeniem kwalifikacji – jeśli dyrektor utrudnia proces samodoskonalenia,
  • nieprawidłowym zatrudnieniem – jeśli dyrektor zawiera z nauczycielem niekorzystne umowy,
  • ze sprawami socjalnymi,
  • z dokształcaniem,
  • z wynagrodzeniami, wypłatą dodatków i wynagrodzenia za nadgodziny,
  • rentami i emeryturami,
  • atmosferą w pracy i tak dalej. 

Nie wszystkie te problemy rozwiązuje kuratorium oświaty – część z nich jest kwestią takich podmiotów, jak Państwowa Inspekcja Pracy. Niemniej jednak kuratorium po otrzymaniu nieodpowiednio zaadresowanej skargi przekieruje ją do właściwego odbiorcy, dlatego nauczyciel nie musi się o to martwić.

Jak napisać skargę nauczyciela na dyrektora do kuratorium?

Kuratorium oświaty przyjmuje skargi ustnie do protokołu, a także pisemnie – złożone osobiście lub przesłane listownie na adres Kuratorium Oświaty lub Delegatur Kuratorium Oświaty. Najłatwiej jednak jest wnieść skargę na piśmie.

Należy pamiętać przy tym, że pismo nie może być anonimowe, ponieważ takie pozostawia się bez rozpatrzenia. W skardze nauczyciel podaje więc swoje dane osobowe i kontaktowe, a na koniec podpisuje dokument swoim imieniem i nazwiskiem.

Treść skargi powinna być zwięzła, rzeczowa i oparta na faktach. Warto też poprzeć ją dowodami w postaci załączników do pisma. W skardze należy unikać natomiast niepotwierdzonych informacji i subiektywnych komentarzy. Jeśli pismo zostanie złożone poprawnie, kuratorium powinno odpowiedzieć na nie w terminie jednego miesiąca. 

Do czego prowadzi skarga nauczyciela na dyrektora do kuratorium?

Wniesienie skargi na dyrektora do kuratorium powinno skutkować przeprowadzeniem kontroli przez wizytatora. Wizytacja w szkole obejmuje sprawdzenie zgodności funkcjonowania placówki z przepisami, a także przeprowadzenie rozmów z nauczycielami i samym dyrektorem.

Wizytator prowadzi kontrolę kompleksową, dlatego często sprawdza, czy kierujący szkołą wywiązuje się ze swoich obowiązków i wobec nauczycieli, i wobec uczniów. Na koniec wydaje mu zalecenia, które ten musi zrealizować obligatoryjnie.

Jeśli kontrola wykaże, że dyrektor łamie przepisy, wizytacja zakończy się postępowaniem dyscyplinarnym. Kuratorium może ukarać dyrektora naganą, zwolnieniem z pracy z zakazem zatrudnienia, czy nawet całkowitym zakazem wykonywania zawodu.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Skarga nauczyciela na dyrektora szkoły do Kuratorium – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Skarga nauczyciela na dyrektora szkoły do Kuratorium - wzór

Aktualizacja: 2023-05-18

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 124

Skarga nauczyciela na dyrektora szkoły do Kuratorium - wzór
Skarga nauczyciela na dyrektora szkoły do Kuratorium - wzór
17