Skarga na dyrektora Przedszkola – wzór

17 

Dyrektor przedszkola nadzoruje pracę całej placówki oświatowej, ale sam również podlega nadzorowi. Nad jakością pracy dyrektora czuwa bowiem zarówno organ prowadzący, jak i kuratorium.

Jeśli rodzic lub pracownik przedszkola jest niezadowolony z postępowania kierującego przedszkolem, może złożyć na niego skargę do wymienionych wcześniej organów, przy czym skargę do kuratorium warto traktować jako ostateczność. 

Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Czego może dotyczyć skarga na dyrektora przedszkola?

Skargę na dyrektora przedszkola może wnieść zarówno rodzic dziecka, jak i pracownik placówki – pedagogiczny i niepedagogiczny. Dyrektor jako kierujący placówką oświatową ma bowiem wiele obowiązków, a jeśli nie realizuje ich właściwie, należy zgłosić to odpowiednio w urzędzie gminy lub miasta, bądź w kuratorium oświaty.

Najczęściej, skargi na dyrektorów dotyczą odrzucenia kandydatury dziecka do przedszkola, zatrudniania nauczycieli nieposiadających odpowiednich kwalifikacji, niskiej jakości kształcenia w placówce, braku troski o zapewnienie uczniom odpowiednich warunków do nauki i opieki, a także braku nadzoru nad zatrudnionymi pracownikami.

Skargę na dyrektora można złożyć w przypadku, kiedy zaniedbuje on swoje obowiązki, również jako pracodawca dla pracowników placówki. Jest ona uzasadniona także wtedy, kiedy kierujący przedszkolem nie podjął odpowiednich działań po tym, jak rodzice złożyli na jego ręce skargę na ucznia lub nauczyciela. 

Jak napisać skargę na dyrektora przedszkola?

W zależności od tego, czy skarga na dyrektora kierowana jest do organu prowadzącego, czy do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad przedszkolem, trzeba nieco inaczej zaadresować taki dokument, jednak jego układ i treść będą podobne.

Po pierwsze, autor skargi musi pamiętać o uwzględnieniu w swoim dokumencie własnych danych osobowych i kontaktowych, ponieważ skargi bez tych elementów mogą pozostać nierozpatrzone.

Po drugie, skarga powinna krótko i rzeczowo opisywać dany problem, wskazując przy tym informacje pozwalające na identyfikację dyrektora, którego pismo dotyczy.

W dokumencie nie wolno ujmować natomiast subiektywnych opinii, czy niepotwierdzonych informacji. Załącznikami do skargi mogą być dowody, które świadczą o prawdziwości przedstawionych argumentów. 

Czym skutkuje skarga na dyrektora przedszkola?

Skargę na dyrektora przedszkola warto w pierwszej kolejności skierować do organu prowadzącego, czyli do urzędu miasta lub gminy. Dopiero w sytuacji, kiedy taka skarga nie przyniesie pożądanych rezultatów, sprawę można skierować do kuratorium.

Wniesienie skargi na dyrektora do kuratorium skutkuje przeprowadzeniem kontroli przez wizytatora. Taka kontrola obejmuje między innymi sprawdzenie dokumentacji szkolnej, ale również rozmowy i ankiety wśród nauczycieli, uczniów i rodziców.

Jeśli kontrola wykaże nieprawidłowości, dyrektor powinien zostać ukarany, na przykład naganą, a niekiedy nawet utratą swojej funkcji kierowniczej. Kurator wyda również zalecenia, do których dyrektor musi się dostosować. O sposobie rozpatrzenia skargi kuratorium powinno poinformować bezpośrednio osobę, która wniosła pismo w terminie jednego miesiąca. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Skarga na dyrektora Przedszkola – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Skarga na dyrektora Przedszkola - wzór

Aktualizacja: 2023-05-18

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 124

Skarga na dyrektora Przedszkola - wzór
Skarga na dyrektora Przedszkola - wzór
17