Skarga na Dyrektora Szkoły do Kuratorium – wzór

17 

Kuratorium sprawuje nad szkołami nadzór pedagogiczny. Kontroluje między innymi proces kształcenia, ale również to, czy uczniowie są w szkole bezpieczni, czy zapewnia się im odpowiednią pomoc psychologiczno-pedagogiczną, a także czy na pomoc w szkole mogą liczyć nauczyciele.

Jeśli dyrektor nie wywiązuje się ze swoich obowiązków lub realizuje je w niewłaściwy sposób, rodzice uczniów oraz nauczyciele zatrudnieni w placówce mają prawo złożyć na niego skargę do kuratorium. 

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Czego może dotyczyć skarga na dyrektora szkoły do kuratorium?

Nie wszystkie skargi na dyrektora szkoły powinny trafić do kuratorium oświaty. Jeśli skarga nie dotyczy tych kwestii, nad którymi kuratorium sprawuje kontrolę pedagogiczną, adresat pisma przekieruje ją do odpowiedniego podmiotu, na przykład organu prowadzącego. Ponieważ kuratorium pełni nad szkołami nadzór pedagogiczny, do kuratora można kierować skargi związane z:

  • jakością nauczania w szkole,
  • realizacją podstawy programowej,
  • nieodpowiednimi warunkami do nauki,
  • zagrożeniem bezpieczeństwa uczniów,
  • zatrudnianiem niekompetentnych nauczycieli,
  • łamaniem przepisów prawa oświatowego, praw ucznia, praw dziecka. 

Skargę na dyrektora do kuratorium może wnieść też nauczyciel. Dyrektor jest bowiem jego pracodawcą i ma obowiązek wspierać jego rozwój, terminowo wypłacać mu wynagrodzenie, czy udzielać należnych urlopów. Jeśli nie realizuje tych obowiązków, skarga do kuratorium jest zasadna. 

Jak złożyć skargę na dyrektora do kuratorium oświaty?

Skarga do kuratorium oświaty to ostateczność. Wcześniej warto podjąć inną próbę rozwiązania problemu, a także złożyć skargę do organu prowadzącego szkołę. Jeśli takie pismo nie przyniesie pożądanych rezultatów, można również skontaktować się z pracownikami kuratorium, na przykład telefonicznie.

Rozmowa pozwoli upewnić się, że oficjalna skarga jest zasadna. Jeśli rodzic zdecyduje się ją złożyć, powinien przygotować w tej sprawie pismo, uwzględniając w nim swoje dane osobowe i kontaktowe. Skargi anonimowe pozostawia się bez rozpatrzenia.

W treści dokumentu należy dokładnie, ale rzeczowo opisać problem i przedstawić dowody potwierdzające wskazane argumenty. Pismo wymaga także podpisu autora. Nie należy przy tym martwić się o ujawnienie danych osoby odpowiedzialnej za złożenie skargi – przed okazaniem jej treści dyrektorowi dokument zostanie zanonimizowany. 

Czym skutkuje skarga na dyrektora do kuratorium?

Wniesienie prawidłowo sporządzonej skargi na dyrektora szkoły do kuratorium ustnie do protokołu lub pisemnie (osobiście, listownie) powinno skutkować kontrolą w placówce oświatowej.

Wizytator kuratorium w ramach takiej kontroli sprawdzi dokumentację szkolną, oceni, czy szkoła przestrzega przepisów, w tym również własnego statutu, przeprowadzi rozmowy z nauczycielami.

Na koniec powinien wydać dyrektorowi zalecenia, które ten musi wprowadzić w życie. Jeśli kontrola wykaże, że dyrektor dopuścił się zarzucanych mu czynów, sprawa może zakończyć się postępowaniem dyscyplinarnym i ukaraniem kierującego placówką, na przykład naganą. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Skarga na Dyrektora Szkoły do Kuratorium – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Skarga na Dyrektora Szkoły do Kuratorium - wzór

Aktualizacja: 2023-05-18

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 136

Skarga na dyrektora szkoły do Kuratorium wzór
Skarga na Dyrektora Szkoły do Kuratorium - wzór
17