Pismo do kuratorium oświaty – WZÓR

17 

Kuratorium oświaty sprawuje nadzór pedagogiczny nad szkołami publicznymi i niepublicznymi. Jeśli więc szkoła nie wywiązuje się należycie ze swoich zadań, rodzic ucznia niepełnoletniego lub uczeń pełnoletni mogą sporządzić skargę do kuratorium oświaty.

Należy pamiętać jednak, że takie pismo powinno być traktowane jako ostateczność. Skutki złożenia skargi do kuratorium często są bowiem niezwykle krzywdzące nie tylko dla nauczyciela, którego pismo dotyczy, ale również dla całej placówki oświatowej. 

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Czego może dotyczyć pismo do kuratorium oświaty?

Zadaniem kuratorium jest analizowanie i ocenianie efektów działalności wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej szkoły.

Kuratorium oświaty nadzoruje placówki oświatowe w takich aspektach jak przestrzeganie statutu szkoły, przestrzeganie zasad oceniania, promowania i klasyfikowania uczniów, realizacja podstawy programowej i ramowych planów nauczania, zatrudnianie nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami, przestrzeganie zasad przeprowadzania egzaminów, czy przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia.

Jeśli szkoła łamie przepisy lub wewnętrzny regulamin (statut), rodzice mają prawo zgłosić taką sprawę do kuratorium. W pierwszej kolejności skargę powinni złożyć jednak do dyrektora szkoły lub do organu prowadzącego. Dopiero w sytuacji, kiedy działania te okazują się niewystarczające, można zgłosić swój problem kuratorowi. 

Jak przygotować pismo do kuratorium?

Zanim rodzic złoży skargę do kuratorium, powinien porozumieć się z kuratorem lub wicekuratorem. Na rozmowę może umówić się między innymi telefonicznie. Taka konsultacja pozwoli upewnić się, że skarga jest zasadna, oraz że kuratorium jest właściwym adresatem danego pisma.

Jeśli rodzic zdecyduje się wnieść skargę do kuratora, powinien przygotować ją na piśmie. Dokument musi zostać zaadresowany do Kuratorium Oświaty lub Delegatur Kuratorium Oświaty. Należy obowiązkowo uwzględnić w nim swoje dane osobowe, ponieważ skargi anonimowe mogą pozostać nierozpatrzone.

Pismo do kuratorium oświaty musi przedstawić sprawę w sposób rzeczowy i szczegółowy zarazem. Treść skargi powinna skupiać się na problemie i odnosić się do faktów, a nie opinii.

Oczywiście, w swoim piśmie rodzic musi wskazać również, jakiej szkoły i jakiego nauczyciela dotyczy jego skarga. W przeciwnym razie kuratorium nie będzie w stanie przeprowadzić kontroli w placówce. 

Czym skutkuje skarga do kuratorium oświaty?

Złożenie skargi do kuratorium oświaty powinno być dobrze przemyślaną decyzją, ponieważ z reguły pismo tego typu prowadzi do wszczęcia kontroli w placówce oświatowej. Taka kontrola może natomiast okazać się niezwykle szkodliwa dla pracowników szkoły.

Wizytator odbywający kontrolę w placówce będzie analizował dokumentację szkolną, prowadził rozmowy z nauczycielami i rodzicami uczniów, może również obserwować zajęcia prowadzone przez pedagogów.

Jeśli kontrola potwierdzi, że w szkole dochodzi do naruszeń, kuratorium będzie miało prawo podjąć decyzję o ukaraniu nauczyciela/dyrektora upomnieniem, naganą czy nawet karą dyscyplinarnego zwolnienia z pracy. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Pismo do kuratorium oświaty – WZÓR”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Pismo do kuratorium oświaty - WZÓR

Aktualizacja: 2023-05-18

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 126

Pismo do kuratorium oświaty - WZÓR
Pismo do kuratorium oświaty - WZÓR
17