Skarga do Kuratorium Oświaty – wzór

17 

Skarga do Kuratorium Oświaty może dotyczyć postępowania nauczyciela lub dyrektora szkoły, a także ucznia. Skargę ma prawo wnieść rodzic, pedagog, uczeń pełnoletni. Warto pamiętać jednak, że takie rozwiązanie powinno być traktowane jako ostateczność.

Przed wniesieniem skargi do kuratorium wskazane jest podjęcie kontaktu z kuratorem lub wicekuratorem, na przykład telefonicznie. Po podjęciu decyzji o złożeniu skargi można wnieść ją ustnie do protokołu lub pisemnie – osobiście lub listownie. 

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Jak napisać skargę do Kuratorium?

Skarga kierowana do kuratorium nie może być anonimowa. Należy mieć na uwadze, że anonimowe skargi do kuratora pozostaną bez rozpatrzenia, jeśli ich treść nie wskazuje na istnienie bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia uczniów.

Pisząc skargę, trzeba uwzględnić w niej zatem swoje dane osobowe i kontaktowe. Kuratorium Oświaty może bowiem wystosować do wnoszącego skargę dodatkowe pytania i prośby o wyjaśnienia. Poza tym, na imienną skargę kuratorium musi również odpowiedzieć – także na piśmie.

Skarga do kuratorium powinna zostać zaadresowana do Kuratorium Oświaty lub do Delegatury Kuratorium Oświaty. W treści pisma należy dokładnie, ale też rzeczowo opisać problem, którego skarga dotyczy. Skarga do kuratorium nie powinna zawierać informacji nieprawdziwych, czy subiektywnych opinii/komentarzy. 

Czego może dotyczyć skarga do Kuratorium Oświaty?

Skarga do Kuratorium Oświaty może dotyczyć postępowania nauczycieli, dyrektora lub trudnego, agresywnego ucznia. Warto jednak mieć na uwadze, że kuratorium sprawuje nad szkołami nadzór pedagogiczny.

Można więc kierować do kuratora skargi dotyczące między innymi łamania przepisów prawa oświatowego, praw ucznia czy praw dziecka, nieprawidłowego realizowania podstawy programowej, zatrudniania nauczycieli, którzy nie mają odpowiednich kompetencji, czy nieprzestrzegania wewnętrznego statutu placówki oświatowej.

Jeśli skarga dotyczy innych kwestii, kuratorium może przekierować ją do odpowiedniego podmiotu. Skargę do kuratora można skierować również w przypadku, kiedy poprzednie skargi wniesione do innych podmiotów nie przyniosły pożądanego rezultatu.

Dotyczy to między innymi skargi na dyrektora do organu prowadzącego szkołę, czy skargi na nauczyciela do kierującego placówką. 

Czy skarga do Kuratorium Oświaty jest najlepszym rozwiązaniem?

Skargę do kuratorium może przygotować zarówno nauczyciel, jak i rodzic lub uczeń pełnoletni. W pierwszym przypadku skarga dotyczy najczęściej postępowania dyrektora, który jest dla nauczyciela pracodawcą i przełożonym. Nie zawsze jednak taka skarga powinna wpłynąć do kuratora – często zostaje ona przekierowana do innego organu, na przykład do Państwowej Inspekcji Pracy.

W przypadku skargi na nauczyciela lub skargi na ucznia w pierwszej kolejności problem warto zgłosić dyrektorowi, który odpowiada za zapewnienie uczniom bezpieczeństwa, a także za sprawowanie nadzoru nad nauczycielami.

Dopiero w przypadku, kiedy taka skarga nie przyniesie pożądanego rezultatu, kolejne pismo można złożyć do organu prowadzącego, a następnie do kuratorium, czyli do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Skarga do Kuratorium Oświaty – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Skarga do Kuratorium Oświaty - wzór

Aktualizacja: 2023-05-18

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 128

Skarga do Kuratorium Oświaty - wzór
Skarga do Kuratorium Oświaty - wzór
17