Wniosek o usunięcie ucznia z klasy – wzór

17 

Wniosek o usunięcie ucznia z klasy rodzice lub pełnoletni uczniowie mogą kierować do dyrektora szkoły. Należy pamiętać jednak, że takie rozwiązanie jest stosowane stosunkowo rzadko.

W zależności od charakteru problemu dyrektor ma bowiem obowiązek w pierwszej kolejności udzielić dziecku pomocy. Może współpracować w tym zakresie między innymi z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Usunięcie dziecka z klasy, czy szkoły jest ostatecznością.

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Kiedy można usunąć ucznia z klasy?

Usunięcie ucznia z klasy to decyzja, której dyrektor szkoły nie może podejmować samodzielnie. Po podjęciu uchwały w tej sprawie decyzję rady pedagogicznej musi zaaprobować również samorząd uczniowski.

Poza tym, usunięcie ucznia z klasy powinno być uzasadnione. Nie wystarczy zatem, że uczeń sprawia problemy wychowawcze. Argumentem przemawiającym za zastosowaniem takiego rozwiązania będzie poważne łamanie zapisów statutu, czy przepisów prawa. Ucznia można skreślić z listy za takie zachowanie, jak:

  • picie alkoholu na terenie szkoły,
  • zażywanie narkotyków,
  • posiadanie narkotyków,
  • sprzedawanie narkotyków innym uczniom,
  • pobicie,
  • stosowanie agresji fizycznej wobec uczniów lub nauczycieli.

Co ważne, usunięcie ucznia z klasy w przypadku, kiedy dziecko nie jest jeszcze pełnoletnie, nie ma racji bytu, ponieważ taki uczeń jest objęty obowiązkiem szkolnym. W odniesieniu do ucznia niepełnoletniego wniosek o skreślenie z listy uczniów można traktować jedynie jako wniosek o przeniesienie do innej klasy lub szkoły.

Inaczej wygląda ta sama sprawa w przypadku ucznia szkoły prywatnej, który może zostać wydalony w dowolnym momencie. 

Jak napisać wniosek o usunięcie ucznia z klasy?

Aby dyrektor podjął decyzję o usunięciu ucznia z klasy, wniosek w tej sprawie musi być starannie uzasadniony. Pismo powinno zawierać dane osobowe i podpisy rodziców popierających taką inicjatywę.

Wniosek nie może być anonimowy, gdyż taki nie zostanie rozpatrzony. Petycja o usunięcie ucznia z klasy musi dokładnie opisywać problem, czyli zachowanie ucznia oraz podejmowane już działania interwencyjne.

Skarga będzie zasadna, jeśli uczeń stosuje agresję słowną i fizyczną, lekceważy nauczycieli, znęca się nad innymi dziećmi. W sprawie istotny będzie też udział jego rodziców. Jeśli ci ignorują problem, dyrektor powinien zawiadomić o tym policję, sąd rodzinny lub ośrodek pomocy społecznej. 

Czym może skutkować podanie o usunięcie ucznia z klasy?

Jak zostało wspomniane, pismo z prośbą o usunięcie ucznia z klasy bardzo rzadko jest skuteczne i faktycznie prowadzi do przeniesienia dziecka lub wydalenia go ze szkoły. O przeniesieniu może zadecydować jedynie kuratorium, a decyzja o wydaleniu może dotyczyć wyłącznie ucznia pełnoletniego i wymaga pozytywnej opinii samorządu uczniowskiego.

Po otrzymaniu wniosku z prośbą o usunięcie ucznia z klasy, dyrektor w pierwszej kolejności powinien postarać się pomóc dziecku w rozwiązaniu jego problemów. Może zaangażować w sprawę poradnię psychologiczno-pedagogiczną, zorganizować dla ucznia dodatkowe zajęcia terapeutyczne lub objąć go indywidualną ścieżką nauczania.

Pozwoli to bowiem jednocześnie faktycznie rozwiązać problemy, z jakimi mierzy się uczeń i zapewnić bezpieczeństwo innym dzieciom. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wniosek o usunięcie ucznia z klasy – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Wniosek o usunięcie ucznia z klasy - wzór

Aktualizacja: 2023-05-18

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 125

Wniosek o usunięcie ucznia z klasy - wzór
Wniosek o usunięcie ucznia z klasy - wzór
17