Podanie o warunkowe przejście do następnej klasy – wzór

17 

Warunkowe przejście do następnej klasy to tak zwana promocja warunkowa. Przysługuje ona niektórym uczniom, kończącym rok z oceną niedostateczną z jednego z przedmiotów. Aby rada pedagogiczna wyraziła zgodę na promocję warunkową, musi być przekonana, że dziecko poradzi sobie w klasie programowo wyższej.

W przypadku warunku, na świadectwie ucznia widnieje ocena niedostateczna, ale dziecko otrzymuje promocję do kolejnej klasy, czyli nie musi powtarzać roku. Ocena niedostateczna nie trafia natomiast na świadectwo ukończenia szkoły, ponieważ przedmiot zaliczony warunkowo musi być kontynuowany w klasie programowo wyższej. 

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Jakie są zasady promocji warunkowej?

Zanim uczeń lub rodzic ucznia niepełnoletniego złoży podanie o warunkowe przejście do następnej klasy, powinien zapoznać się z przepisami, które określają zasady takiej promocji.

Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, rada pedagogiczna – uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia – może promować go do klasy wyższej, jeśli nie zdał egzaminu poprawkowego pod warunkiem, że zajęcia te są realizowane w klasie programowo wyższej.

W praktyce oznacza to, że aby podanie o warunkowe przejście do następnej klasy zostało rozpatrzone pozytywnie, spełnione muszą zostać następujące wymagania:

  • przedmiot, którego dotyczy warunek, musi być kontynuowany w kolejnej klasie,
  • rada pedagogiczna musi uznać, że dziecko poradzi sobie w kolejnej klasie (nadrobi zaległości),
  • rodzice ucznia muszą złożyć wniosek o wyrażenie zgody na warunkowe promowanie do następnej klasy.

Jak napisać podanie o promocję warunkową do następnej klasy?

Wniosek o warunkowe przejście do następnej klasy może napisać uczeń pełnoletni samodzielnie lub rodzic ucznia niepełnoletniego w jego imieniu. Pismo należy adresować do rady pedagogicznej działającej w danej szkole.

Podanie powinno wskazywać, jakiego przedmiotu dotyczy warunek. Należy podkreślić w nim fakt, że uczeń spełnia wymagania związane z promocją do następnej klasy. Można także uwzględnić w piśmie uzasadnienie swojej prośby. Takim uzasadnieniem jest najczęściej powołanie się na trudną sytuację rodzinną, czy częste nieobecności spowodowane chorobami. 

Jaki jest cel warunkowej promocji do następnej klasy?

Warunkowa promocja do następnej klasy to prawo, z którego można skorzystać raz na każdym etapie edukacji pod warunkiem, że uczeń spełnia pozostałe wymagania. Rozwiązanie to ma na celu przyznanie dziecku drugiej szansy, ponieważ każdy, nawet bardzo dobry uczeń, może mieć problemy z zaliczeniem konkretnego przedmiotu.

Dzięki warunkowej promocji dziecko otrzymuje szansę na nadrobienie materiału, jednocześnie nie tracąc całego roku nauki. Rada pedagogiczna nie podejmie jednak decyzji o warunkowym przejściu do następnej klasy, jeśli na podstawie dotychczasowych dokonań ucznia stwierdzi, iż ten nie poradzi sobie z materiałem obowiązującym w klasie programowo wyższej.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Podanie o warunkowe przejście do następnej klasy – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Podanie o warunkowe przejście do następnej klasy - wzór

Aktualizacja: 2023-05-18

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 155

Podanie o warunkowe przejście do następnej klasy - wzór
Podanie o warunkowe przejście do następnej klasy - wzór
17