Wypowiedzenie umowy o praktyki przez ucznia wzór

17 

Należy wiedzieć, że uczeń ma prawo wypowiedzieć umowę o praktyki, ale nie zwalnia go to z samego obowiązku ich odbycia w innym zakładzie pracy. Ponieważ do umowy o praktyki z uczniem stosuje się przepisy kodeksu pracy dotyczące umowy o pracę na czas nieokreślony, rozwiązanie takiego kontraktu może nastąpić również za porozumieniem stron.

Natomiast w przypadku wypowiedzenia, do którego nie trzeba uzyskiwać zgody drugiego podmiotu, obie strony mogą być zobowiązane do zachowania okresu wypowiedzenia o długości zależnej od stażu pracy.

Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Kiedy można złożyć wypowiedzenie umowy o praktyki?

Wypowiedzenie umowy o praktyki przez ucznia jest możliwe w każdym czasie. Co więcej, uczeń nie musi uzasadniać podjętej przez siebie decyzji – w przeciwieństwie do pracodawcy, który chciałby rozwiązać z nim umowę.

Przełożony może wypowiedzieć uczniowi umowę o praktyki w przypadku, kiedy ten nie wypełnia obowiązków wynikających z umowy lub nie wypełnia swojego obowiązku dokształcania się. Jeśli chodzi o wypowiedzenie umowy z inicjatywy ucznia, zasady te nie znajdują zastosowania.

Nie ma zatem znaczenia, z jakiej przyczyny uczeń chce zrezygnować z praktyki – nie można uniemożliwić mu podjęcia takiego działania. Przepisy kodeksu pracy w sposób szczególny chronią pracowników młodocianych, dlatego warunki zatrudnienia zawsze są dla nich preferencyjne. 

Jak wypowiedzieć umowę o praktyki?

Uczeń może rozwiązać umowę o praktyki na dwa sposoby. Ponieważ do umów tego typu stosuje się te same przepisy, co do umowy o pracę na czas nieokreślony, kontrakt da się rozwiązać za porozumieniem i za wypowiedzeniem.

Uczeń ma więc prawo poprosić pracodawcę o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, aby nie zachowywać okresu wypowiedzenia, lecz swobodnie ustalić termin rozwiązania umowy. Jeśli jednak zawarcie porozumienia nie wchodzi w grę, uczeń może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy.

W tym przypadku umowa zostanie rozwiązana dopiero po zakończeniu okresu wypowiedzenia, zależnego od stażu pracy. Warto pamiętać, że o fakcie rozwiązania umowy pracodawca musi poinformować szkołę oraz rodziców lub opiekunów prawnych dziecka. Same praktyki trzeba odbyć zaś w innym miejscu pracy – uczeń nie zostaje z nich zwolniony. 

Kiedy pracodawca może wypowiedzieć uczniowi umowę o praktyki?

Jak zostało wspomniane, wypowiedzenie umowy o praktyki przez ucznia nie wymaga uzasadnienia, natomiast pracodawca może wypowiedzieć uczniowi umowę tylko w określonych, uzasadnionych przypadkach. Chodzi tu o takie okoliczności jak:

  • brak wypełniania obowiązków wynikających z umowy,
  • brak wypełniania obowiązku dokształcania się, pomimo stosowania wobec ucznia środków wychowawczych,
  • ogłoszenie upadłości lub likwidacji pracodawcy,
  • reorganizacja zakładu pracy, uniemożliwiająca kontynuowanie programu praktyk,
  • stwierdzenie nieprzydatności młodocianego do pracy.

Pracodawca musi złożyć uczniowi wypowiedzenie umowy praktyki na piśmie wraz z uzasadnieniem. Strony obowiązuje wtedy okres wypowiedzenia, podobnie jak w przypadku, kiedy to uczeń składa wypowiedzenie umowy praktyki.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wypowiedzenie umowy o praktyki przez ucznia wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Wypowiedzenie umowy o praktyki przez ucznia wzór

Aktualizacja: 2023-05-18

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 129

Wypowiedzenie umowy o praktyki przez ucznia wzór
Wypowiedzenie umowy o praktyki przez ucznia wzór
17