Opinia praktykanta o przebiegu praktyki pedagogicznej

17 

Opinia praktykanta o przebiegu praktyki to tak zwane sprawozdanie z praktyki. W przypadku praktyki pedagogicznej sprawozdanie to będzie obejmowało między innymi takie obowiązki, jak prowadzenie zajęć z dziećmi, czy zapoznanie się z dokumentacją szkolną.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy przykładowy wzór opinii praktykanta o przebiegu praktyki pedagogicznej, którą pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Jakie informacje warto uwzględnić w opinii o przebiegu praktyki pedagogicznej?

Przykładowa opinia praktykanta o przebiegu praktyki pedagogicznej powinna zawierać informacje o miejscu odbywania praktyki, o terminie rozpoczęcia i zakończenia praktyk, a także o obowiązkach praktykanta.

Zasadniczo, osoba odbywająca praktyki pedagogiczne może zajmować się:

  • poznawaniem dokumentacji szkolnej, czyli statutu szkoły, programu wychowawczego, szkolnego systemu oceniania itd,
  • poznawaniem aktów prawnych i dokumentów stanowiących podstawę organizowania w szkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
  • poznanie zadań i zasad działania pedagoga szkolnego oraz związanej z tym dokumentacji,
  • poznaniem zasad współpracy szkoły z instytucjami wspomagającymi jej pracę,
  • pomocą w czynnościach organizacyjno-porządkowych,
  • obserwacją zajęć prowadzonych przez pedagogów,
  • braniem udziału w zajęciach, zabawach, czynnościach samoobsługowych, wycieczkach, spacerach, posiłkach, 
  • opracowywaniem scenariuszy zajęć i ich realizacją w obecności nauczyciela.

Praktykant może napisać, czy prowadzone przez niego zajęcia były poprawne pod względem metodycznym i merytorycznym, jakie metody i środki dydaktyczne stosował, czy dobierał je odpowiednio do treści, aby zaciekawić uczniów i ułatwić im zrozumienie tematu.

Pozytywna opinia o przebiegu praktyki może odnosić się także do zachowania praktykanta (spokój, otwartość, życzliwość, samokontrola, dyscyplina). 

Jaki jest cel sporządzenia opinii praktykanta o przebiegu praktyki pedagogicznej?

Opinia o przebiegu praktyki pedagogicznej uzupełnia opinię o praktykancie. Dokument może być niezbędny do zaliczenia praktyki, ale ma też znaczenie dla samego praktykanta, ponieważ pozwala mu przeprowadzić autoanalizę, będącą podstawą samorozwoju.

W sprawozdaniu z przebiegu praktyki należy uwzględnić bowiem nie tylko swoje mocne strony, ale również trudności, nad którymi jako przyszły pracownik praktykant powinien jeszcze pracować. 

Czym opinia praktykanta o przebiegu praktyki pedagogicznej różni się od opinii o praktykancie?

Opinię o przebiegu praktyki sporządza sam praktykant, natomiast opinię o praktykancie – przełożony, opiekun praktyk lub pracodawca. Drugi dokument jest więc bardziej obiektywny.

Dodatkowo może mieć zarówno brzmienie pozytywne, jak i neutralne lub nawet negatywne. Przełożony nie musi przygotowywać opinii o praktykancie, jeśli nie dotyczy ona praktyk z urzędu pracy.

Dokument sporządza więc na wniosek osoby zainteresowanej. W piśmie ujmuje się podobne elementy, co w sprawozdaniu z przebiegu praktyki. W tym przypadku praktykanta ocenia jednak jego pracodawca, czyli osoba wydająca praktykantowi polecenia służbowe.

Dokument powinien zawierać dane firmy, dane osoby sporządzającej opinię, informacje o czasie trwania praktyk czy informacje o zajmowanym przez praktykanta stanowisku.

Osoba sporządzająca opinię uwzględnia w niej także informacje o obowiązkach praktykanta, jakości realizacji zlecanych mu zadań czy o zdobytych przez praktykanta umiejętnościach. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Opinia praktykanta o przebiegu praktyki pedagogicznej”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Opinia praktykanta o przebiegu praktyki pedagogicznej

Aktualizacja: 2023-05-24

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 128

Opinia praktykanta o przebiegu praktyki pedagogicznej
Opinia praktykanta o przebiegu praktyki pedagogicznej
17