Przykładowa opinia o praktykancie – wzór

17 

Opinia o praktykancie może być niezbędna do zaliczenia praktyk na studiach. Zawsze wydawana jest także po zakończeniu stażu czy praktyk z urzędu pracy. Zasadniczo, pracodawca nie ma jednak obowiązku wydawania opinii o praktykancie, dlatego robi to najczęściej na jego własny wniosek.

Dla praktykanta pozytywna opinia pełni rolę referencji i ułatwia mu znalezienie dobrej pracy, świadcząc o zdobytym doświadczeniu i opanowanych umiejętnościach. 

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Jakie informacje powinna uwzględniać opinia o praktykancie?

Opinia o praktykancie to dokument, który sporządza pracodawca lub opiekun praktyk. Pismo wymaga uwzględnienia pewnych danych formalnych, takich jak data i miejsce wystawienia, dane osoby sporządzającej opinię wraz z nazwą firmy, a także dane samego praktykanta.

Opinia o praktykancie powinna zawierać:

  • imię i nazwisko praktykanta, nazwę firmy, stanowisko zajmowane przez praktykanta, a także okres współpracy z praktykantem,
  • informacje o przebiegu praktyki, w tym zakres obowiązków praktykanta, jego główne zadania, umiejętności, jakie zdobył,
  • charakterystykę praktykanta, w tym ocenę jego predyspozycji.

Aby opinia była wiarygodna, nie można pominąć na niej również pieczątki firmy i podpisu osoby, która sporządziła dokument.

Co istotne, wartościowa opinia o praktykancie nie powinna być też tak zwaną laurką. Warto uwzględnić w niej zarówno opis mocnych stron praktykanta, jak i wzmianki o tych obszarach jego pracy, które powinien doskonalić. 

Jakie znaczenie ma opinia o praktykancie?

Opinia o praktykancie może być zarówno pozytywna, jak i neutralna lub negatywna. Bez względu na jej ogólny charakter, opinia może być niezbędna do zaliczenia praktyk, np. studenckich.

Opinię wydaje się także obowiązkowo w przypadku praktyk z urzędu pracy. W Pozostałych przypadkach pracodawca może, ale nie musi sporządzać opinii o praktykancie. Jeśli taka opinia miałby być negatywna, może odmówić jej sporządzenia.

W przypadku, kiedy opinia jest pozytywna lub neutralna, praktykant może wykorzystać ją podczas poszukiwania pracy. Opinia świadczy bowiem zarówno o zdobytym doświadczeniu zawodowym, jak i o posiadanych kwalifikacjach.

Nie można zapomnieć również o tym, jakie znaczenie opinia ma dla samego praktykanta. Jeśli dokument wskazuje słabsze strony osoby odbywającej praktyki, stanowi cenne źródło informacji dla pracownika, który chce doskonalić się zawodowo. 

Opinia o praktykancie, czy opinia o przebiegu praktyk?

Warto pamiętać, że po zakończeniu praktyk potrzebne mogą okazać się dwa różne dokumenty, mianowicie: opinia o praktykancie oraz opinia praktykanta o przebiegu praktyk.

Pierwsze pismo przygotowuje pracodawca lub opiekun praktyk, natomiast drugie pismo sam praktykant, który ocenia przebieg swoich praktyk w danym zakładzie pracy.

Oba dokumenty uzupełniają się, informują o czynnościach, jakie praktykant realizował na zajmowanym stanowisku, mówią też o tym, czego praktykant się nauczył, co dobrze mu wychodziło, a z czym miał problemy i nad czym powinien jeszcze pracować. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Przykładowa opinia o praktykancie – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Przykładowa opinia o praktykancie - wzór

Aktualizacja: 2023-05-24

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 153

Przykładowa opinia o praktykancie - wzór
Przykładowa opinia o praktykancie - wzór
17