Opinia praktykanta o przebiegu praktyki – PRZYKŁADY

17 

Opinię praktykanta o przebiegu praktyki przygotowuje się po zakończeniu praktyki, najczęściej równolegle z opinią o praktykancie.

Dokument ma charakter uzupełniający i pełni istotną rolę przede wszystkim dla samego praktykanta. Sprawozdanie z przebiegu praktyki może zostać wykorzystane także do ulepszenia programu i organizacji praktyki zawodowej.

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Jakie informacje uwzględnia się w opinii praktykanta o przebiegu praktyki?

Jak sama nazwa wskazuje, przykładowa opinia praktykanta o przebiegu praktyki jest przygotowywana przez samego praktykanta i dotyczy zadań, jakie ten realizował, odbywając praktyki zawodowe.

Dokument rozpoczyna się od podania podstawowych informacji na temat praktyki, jak miejsce i termin odbywania praktyki czy nazwa zajmowanego przez praktykanta stanowiska. Sprawozdanie z przebiegu praktyki informuje także:

  • o możliwości wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce,
  • o zdobytych umiejętnościach, wiedzy, doświadczeniu,
  • o mocnych stronach praktykanta ujawnionych w trakcie praktyki,
  • o słabszych stronach praktykanta,
  • o atmosferze panującej w miejscu pracy.

Zasadniczo, każdy przykład opinii praktykanta o przebiegu praktyk jest formą autorefleksji i pozwala ocenić, czy oczekiwania praktykanta odnośnie celu odbycia praktyk zostały spełnione. 

Po co praktykant sporządza opinię o przebiegu praktyki?

Opinia praktykanta o przebiegu praktyki może być wymagana do ich zaliczenia, np. na uczelni. W takim przypadku sprawozdanie sporządza się obowiązkowo i jest ono wykorzystywane na przykład w celu udoskonalenia programu praktyk.

Często jednak od praktykanta nie wymaga się przygotowania takiej opinii, a dokument służy głównie własnym celom osoby, która takie praktyki odbyła. Opinia jest narzędziem potrzebnym do przygotowania planu rozwoju zawodowego oraz do jego ulepszania.

Jeśli ma rzetelny, szczery charakter stanowi istotną informację dla przyszłego pracownika, wskazując mu te obszary, które powinien jeszcze doskonalić. 

Czy opinia praktykanta o przebiegu praktyki to opinia o praktykancie?

Opinię o praktykancie przygotowuje opiekun praktyk lub przełożony, a opinię o przebiegu praktyk – sam praktykant. Dokumenty te nie są więc takie same, choć zawierają podobne elementy, jak:

  • oznaczenie miejsca i czasu odbywania praktyki,
  • lista obowiązków praktykanta,
  • umiejętności zdobyte przez praktykanta,
  • kompetencje miękkie i twarde praktykanta.

Opinia o praktykancie jest obiektywna, a opinia o przebiegu praktyk subiektywna. Obie uzupełniają się, jednak dlatego, pisząc własną opinię o przebiegu praktyki, praktykant nie powinien „lać wody” – zostanie to zweryfikowane po wydaniu opinii przez opiekuna praktyk.

Opinia o praktykancie może być pozytywna, negatywna lub neutralna, a jej wystawienie nie jest dla pracodawcy obowiązkowe, dlatego zazwyczaj dokument wydaje się na wniosek zainteresowanego.

Jeśli praktykant wierzy, że taka opinia będzie pozytywna, powinien poprosić o jej sporządzenie pracodawcę, ponieważ dokument tego typu może pełnić rolę referencji dla przyszłych pracodawców. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Opinia praktykanta o przebiegu praktyki – PRZYKŁADY”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Opinia praktykanta o przebiegu praktyki - PRZYKŁADY

Aktualizacja: 2023-05-26

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 144

Opinia praktykanta o przebiegu praktyki - PRZYKŁADY
Opinia praktykanta o przebiegu praktyki - PRZYKŁADY
17