Opinia na temat funkcjonowania dziecka w szkole – przykład

17 

Opinię na temat funkcjonowania dziecka w szkole sporządza zazwyczaj wychowawca danej grupy. Pisma może potrzebować rodzic, sąd rodzinny, MOPS czy poradnia psychologiczno-pedagogiczna.

Bez względu na cel sporządzenia dokumentu warto pamiętać o tym, jakie elementy są niezbędne we wszystkich opiniach o funkcjonowaniu dziecka w szkole.

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Jak napisać opinię na temat funkcjonowania dziecka w szkole?

Przykładowa opinia na temat funkcjonowania dziecka w szkole powinna rozpoczynać się od przedstawienia sylwetki ucznia. Należy podać w niej jego dane osobowe, informacje o klasie i szkole, do której uczęszcza. Następnie pedagog może przejść do opisania poziomu rozwoju:

 • fizycznego,
 • emocjonalnego,
 • społecznego,
 • poznawczego dziecka.

Dobry przykład opinii na temat funkcjonowania dziecka w szkole odnosi się także do usposobienia ucznia, jego relacji z rówieśnikami, stosunku do obowiązków szkolnych i nauczycieli. Dokładna treść opinii jest uzależniona między innymi od wieku ucznia, jego stanu zdrowia oraz przeznaczenia dokumentu.

Jakie informacje powinna zawierać opinia o funkcjonowaniu dziecka w szkole do poradni?

Jeśli opinia na temat funkcjonowania ucznia w szkole jest przeznaczona dla poradni psychologiczno-pedagogicznej, nauczyciel musi uwzględnić w niej odpowiednio opis mocnych stron i uzdolnień dziecka, bądź opis jego trudności rozwojowych i ograniczeń.

Konieczne jest także poinformowanie poradni o tym, jakiej pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielono dotychczas dziecku, w jakim wymiarze oraz jakie były jej efekty.

Na koniec wychowawca może zaproponować rozwiązania, które będą korzystne dla dalszego rozwoju dziecka w przyszłości, np. zmianę stosowanych metod pracy, zwiększenie wymiaru udzielanej pomocy, podtrzymanie udzielanej pomocy w takim samym zakresie.

Jak powinna wyglądać opinia o funkcjonowaniu ucznia w szkole na potrzeby sądu lub MOPS?

Jeśli wniosek o wydanie opinii na temat funkcjonowania dziecka w szkole składa MOPS lub sąd rodzinny, opinia ta będzie służyła sprawom związanym ze sprawowaniem przez rodziców władzy rodzicielskiej. Dokument może być potrzebny w związku z:

 • procedurą objęcia rodziny pomocą Asystenta (OPS),
 • sprawą rozwodową,
 • ustaleniem kontaktów z dziećmi,
 • ustaleniem stałego miejsca pobytu dziecka,
 • ograniczeniem, zawieszeniem, odebraniem, przywróceniem praw rodzicielskich. 

Taka opinia nie skupia się zatem na poziomie rozwoju dziecka, ale przede wszystkim na współpracy z rodzicami oraz na tym, jak sprawują oni swoją opiekę nad dzieckiem. W przykładowej opinii o funkcjonowaniu dziecka w szkole dla sądu lub MOPS mogą pojawić się zatem informacje dotyczące:

 • przyprowadzania i odbierania dziecka ze szkoły,
 • przygotowywania dziecka do zajęć,
 • dbania o ubiór i higienę dziecka,
 • utrzymywania kontaktów ze szkołą,
 • zainteresowania dzieckiem i jego rozwojem,
 • reakcji dziecka na widok/wzmiankę o rodzicach,
 • sposobu, w jaki dziecko mówi o rodzicach,
 • regulowania przez rodziców opłat wobec szkoły/przedszkola.

Wiedza na ten temat pomaga bowiem ustalić, czy opiekunowie właściwie wykonują swoje obowiązki rodzicielskie. 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Opinia na temat funkcjonowania dziecka w szkole – przykład”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Opinia na temat funkcjonowania dziecka w szkole - przykład

Aktualizacja: 2023-05-03

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 132

Opinia na temat funkcjonowania dziecka w szkole - przykład
Opinia na temat funkcjonowania dziecka w szkole - przykład
17