Przykładowa opinia o uczniu do MOPS – wzór

17 

Na wniosek MOPS lub rodziców dziecka szkoła powinna przygotować opinię o funkcjonowaniu ucznia w szkole.

Zazwyczaj wydanie takiej opinii wiąże się z procedurą objęcia rodziny pomocą tak zwanego Asystenta, który pomaga rodzicom właściwie sprawować opiekę nad dzieckiem. Przygotowaniem opinii z reguły zajmuje się wychowawca danej grupy. 

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)
Informacje o dokumencie

Jakie informacje powinna zawierać opinia o uczniu do MOPS?

Opinie o uczniach przygotowywane są w różnym celu. Dokument może być potrzebny sądowi rodzinnemu, poradni psychologiczno-pedagogicznej, ale także Ośrodkowi Pomocy Społecznej.

O ile poradnia będzie zainteresowana przede wszystkim uzdolnieniami dziecka lub jego problemami rozwojowymi, tak MOPS czy GOPS zależeć będzie głównie na informacjach dotyczących współpracy z rodzicami oraz tego, jak sprawują oni opiekę nad małoletnim.

Z tego względu w przykładowej opinii o uczniu do MOPS nie powinno zabraknąć informacji o tym:

  • kto przyprowadza i odbiera ucznia ze szkoły,
  • czy dziecko jest przyprowadzane i odbierane punktualnie,
  • czy rodzice utrzymują kontakt ze szkołą,
  • czy rodzice przychodzą na zebrania,
  • czy rodzice terminowo regulują opłaty, np. za obiady, za wyjazdy szkolne, za ubezpieczenie,
  • czy dziecko przychodzi do szkoły zadbane, wyposażone w przybory i książki, odpowiednio ubrane,
  • jak dziecko mówi o rodzicach,
  • jak dziecko reaguje na rodziców,
  • czy rodzice interesują się dzieckiem, jego postępami, problemami, itd.

Jednocześnie, w opinii nie można pominąć także informacji podstawowych, jak dane dziecka, opis jego rozwoju fizycznego, emocjonalnego i społecznego, opis usposobienia dziecka, relacji z rówieśnikami, stosunku do obowiązków szkolnych i samych nauczycieli.

Dokument musi zawierać też dane nauczyciela, który sporządził opinię oraz oznaczenie celu jej przygotowania. Dokładne zasady sporządzania takich pism powinien określać statut szkoły.

Jak napisać opinię o uczniu do MOPS?

Opinia nauczyciela o uczniu na potrzeby MOPS powinna być szczegółowa i rzetelna. Dokument ma dostarczać prawdziwych informacji – nie stanowi formy wyrażenia subiektywnej opinii o dziecku.

Wskazane jest, aby nauczyciel sporządził opinię zgodnie ze schematem twierdzenie-wyjaśnienie-przykład, ponieważ pismo nie może być ogólnikowe. Każdy komentarz na temat ucznia należy poprzeć przykładem konkretnego zachowania.

Za przygotowanie opinii do MOPS odpowiada zazwyczaj wychowawca, który najlepiej zna dziecko, jednak wyczerpująca informacja o funkcjonowaniu ucznia w szkole powinna opierać się również na konsultacjach z innymi nauczycielami i specjalistami, którzy prowadzą z dzieckiem zajęcia.

Do dokumentu warto dołączyć prace pisemne i plastyczne ucznia, jeśli mogą mieć znaczenie dla pracowników MOPS.

Jaką rolę pełni opinia o uczniu dla MOPS?

Jeśli MOPS kieruje do szkoły wniosek o przygotowanie opinii o uczniu, najczęściej ma to związek z chęcią objęcia danej rodziny pomocą tzw. Asystenta Rodziny. Taki pracownik ośrodka pomocy społecznej ma za zadanie pomóc rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wychowywaniu dzieci.

Jego zadaniem jest między innymi wspieranie rodziców w ich obowiązkach poprzez przekazywanie im informacji, poprzez przypomnienia, np. o konieczności uregulowania rachunku, czy też poprzez kształtowanie u rodziców konkretnych umiejętności, związanych ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem.

Opinia nauczyciela o funkcjonowaniu ucznia dla MOPS ma więc informować ten organ o tym, czy rodzice dobrze radzą sobie z opieką nad dzieckiem, czy potrzebują w tym zakresie pomocy osoby trzeciej.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Przykładowa opinia o uczniu do MOPS – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Tytuł dokumentu: Przykładowa opinia o uczniu do MOPS - wzór

Aktualizacja: 2023-05-03

Ilość stron: 2

Format pliku: .DOC

Pobrań: 139

Przykładowa opinia o uczniu do MOPS - wzór
Przykładowa opinia o uczniu do MOPS - wzór
17